Wykaz zdających w salach egzaminacyjnych w sesji letniej 2021 (czerwiec - lipiec) - część pisemna i część praktyczna.

21.02.2021 14:15

ZAKTUALIZOWANE listy zdających (po wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji 211).

Edyta Niedzielska

Pliki do pobrania: