Analiza finansowa spółki akcyjnej oraz konsekwencje pandemii dla działalności przedsiębiorstw podczas II etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w nowej formie

24.02.2021 20:03

23 lutego 2021 r. w całym kraju odbyły się zawody II stopnia XXXIV OWE.

Zorganizowano je po raz pierwszy nie w miastach wojewódzkich, tylko w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych - liceach ogólnokształcących i technikach, z których zakwalifikowano uczniów do udziału w okręgowym etapie OWE. Komisje szkolne i komitety olimpijskie czuwały nad prawidłowym przebiegiem za pośrednictwem elektronicznej platformy, poczynania uczniów były cały czas widoczne. Pracownię agrobiznesu i przedsiębiorczości w budynku A oraz organizację zawodów wcześniej przygotowano według zaleceń wydanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Prace uczestników zostały zakodowane, a po zakończeniu przewidzianego czasu najpierw zeskanowane, w wersji elektronicznej niezwłocznie wysłane na wskazany adres, a następnie zapakowane i wysłane za pośrednictwem poczty.

Szkołę na Blichu reprezentowali uczniowie z 3 klasy technikum agrobiznesu: Łukasz Jabłoński, Patryk Parys i Maciej Materek, którzy jako jedyni z powiatu łowickiego zostali wyróżnieni przez jury OWE. Uczestnicy rozwiązywali zadania testowe oraz zadanie liczbowe z zakresu analizy finansowej spółki akcyjnej, a także pisali esej nt. "Krótko- i długookresowe konsekwencje pandemii COVID-19 dla działalności przedsiębiorstw. " Wyniki, kto dostanie się do etapu centralnego, zostaną ogłoszone około 9 marca.

 

Elżbieta Wojtyna