Nauczanie przez zabawę czyli „Czy chce pan kupić działkę na Mazurach?”

10.03.2021 15:56

Zdolną mamy młodzież na Blichu… W klasach drugich logistycznych, które w ramach programu kształcenia zawodowego mają przedmiot obsługa klienta i kontrahenta z aktywnym udziałem uczniów odbyły się skuteczne negocjacje.

Okazuje się, że i zdalne nauczanie można urozmaicić. Podczas kilku lekcji OKK, na przełomie lutego i marca 2021 r. uczniom przybliżono różnorodne techniki negocjacji, prezentując m. in. kilka filmów dydaktycznych. Jako że nabycie umiejętności sprawnego negocjowania jest potrzebne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, młodzież zainteresowała się osobistym udziałem w negocjacjach dotyczącymi sprzedaży i zakupu nieruchomości, tzn. rekreacyjnej działki na Mazurach.

Uczniowie z ciekawością przygotowali się to wcale niełatwych rozmów, gdyż każda ze stron transakcji znała swoją specyficzną sytuację inną niż kontrahenci oraz miała zasugerowane warunki cenowe, w jakich można się było poruszać. Z dwóch klas powołano po 3 osoby jako sprzedających oraz po 3 osoby jako kupujących, którzy z własnej inicjatywy dołożyli wszelkich starań, aby zawrzeć transakcję na jak najlepszych warunkach.

Klasę 2 TLp reprezentowali: Mateusz Błażejewicz, Magda Królik, Magda Małecka, Wiktoria Maroszek, Bartek Niedzielski i Ola Wilk.

Z klasy 2 Lag do negocjacji zgłosili się: Karolina Antoniak, Weronika Fiutkowska, Kinga Foks, Kinga Kasińska, Wiktoria Sołtyszewska i Miłosz Wieteska.

Negocjacje zakończyły się zadowoleniem obu stron, a ww. uczniowie otrzymali z przedmiotu oceny celujące.

 

Elżbieta Wojtyna