Kolejny sukces Patryka w  Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Bliżej Pszczół" !!!

11.03.2021 8:07

Patryk Parys – uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu w ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu już po raz trzeci zakwalifikował się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Bliżej Pszczół" 

Konkurs ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania rodziny pszczelej, gospodarki pasiecznej oraz roli pszczół w ekosystemie.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Finał konkursu odbędzie się 25 marca 2021 roku.

Na laureatów czekają indeksy na kierunek Architektura Krajobrazu KUL i cenne nagrody rzeczowe.

 

Patrykowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Anna Kowalska