NOWA INICJATYWA MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

22.03.2021 8:47

Nasza szkoła skorzystała z zaproszenia skierowanego do wszystkich dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół rolniczych w celu wzięcia udziału w projekcie „HEKTAR WIEDZY DLA SZKÓŁ”. Inicjatywa ta powstała w celu wsparcia i kreowania zmian jakie są potrzebne Polskiemu Rolnictwu.

Na stronie głównej projektu można przeczytać następujący wpis:

„HEKTAR WIEDZY – Jest to Projekt, który nowoczesną wiedzę łączy z praktyką tworząc jeden prosty przekaz kierowany do rolnictwa, rolników, doradców i agronomów. Początkowo był to zwykły kanał tematyczny na Youtube. W ciągu kilku miesięcy dzięki formie i treści zyskał bardzo liczną grupę odbiorców, która potwierdziła sens i cel całej inicjatywy dając impuls do dalszego rozwoju. Efektem tego jest obecnie tworzona nowoczesna Platforma sieciowa, która dzięki nowoczesnym narzędziom umożliwi niezbędny rozwój całego Projektu Hektar Wiedzy. Cały Projekt ma na celu stworzenie prostego i autentycznego źródła rzetelnych i niezbędnych informacji z zakresu rolnictwa. Jego celem jest scalenie w jeden prosty przekaz informacji, pozbawiony mitów i nieprawdziwej wiedzy, tak bardzo dziś potrzebny Rolnikom.”

Motto, które przyświeca jego twórcom brzmi „Jedno miejsce, jedna wiedza, jedno źródło”.

Jest to bardzo atrakcyjna koncepcja kanału internetowego o tematyce rolniczej. Portal o nazwie „Hektar wiedzy”, prowadzi i publikuje na popularnym kanale – YouTube, Pan Cezary Wincenciak. Publikowane na portalu treści zawierają wiele cennych informacji związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej. Wykłady mają charakter dydaktyczny, a prezentowana wiedza przekazywana jest zawsze w sposób, który potrafi zaciekawić nawet najbardziej zapracowanych rolników. W zrozumiały dla wszystkich odbiorców sposób przekazywane są tam informacje dotyczące min.: stosowania nowoczesnych technik i technologii uprawy gleby, możliwości uzyskiwania najskuteczniejszych efektów związanych z planowaniem i wykonywaniem upraw, wyborem i aplikacją organicznych i chemicznych środków produkcji rolniczej.

Inicjatywa nawiązania współpracy ze szkołami rolniczymi jest wynikiem rozmów i wielu próśb kierowanych do autora przez nauczycieli przedmiotów zawodowych branży rolniczej

i mechanizacyjnej, zawierających zapytania o umożliwienie wykorzystywania niektórych materiałów na zajęciach podczas nauki zdalnej.

Dzięki podjętej współpracy szkoła, nauczyciele i uczący się w niej uczniowie uzyskali nieodpłatny dostęp do publikowanych na kanale treści i będą mogli w legalny sposób wykorzystywać te materiały na zajęciach lekcyjnych. Dzięki temu zajęcia te mogą stać się jeszcze bardziej atrakcyjne i stanowić pewną wartość dodaną do przyrostu wiedzy uczniów.

Nawiązanie współpracy nastąpiło po wysłaniu zgłoszenia szkoły do udziału w tym projekcie. Informacja o tym wydarzeniu ukazała się także na stronie internetowej portalu, którego zasięgi mają wymiar ogólnopolski. Na Facebooku portalu, w ogłoszeniu o rozpoczęciu współpracy ZSP nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu z portalem „Hektar wiedzy” znajduje się aktywny link, który przekierowuje czytelnika na stronę naszej szkoły i jej fanpage na portalu Facebook. Dzięki temu o naszej szkole może usłyszeć duża grupa osób związanych z branżą rolniczą, w tym również nasi nowi uczniowie, którzy zechcą aplikować tu w naborze na rok szkolny 2021/2022 oraz ich rodzice. Dzięki tej inicjatywie, nie tylko otrzymamy dostęp do ciekawych materiałów dydaktycznych, ale również poszerzymy grono osób, które będą miały możliwość poznać naszą piękną szkołę, jej wieloletnią, bogatą tradycję oraz ofertę dydaktyczną i kulturalną.

 

Katarzyna Mańkowska