Sukces w Olimpiadzie Wiedzy o Żywności

22.03.2021 9:47

W dn. 18-19 marca 2021 roku odbył się ogólnopolski etap Olimpiady Wiedzy o Żywności. Olimpiada organizowana jest w celu podniesienia poziomu kształcenia zawodowego, rozbudzenia zainteresowań u uczniów zagadnieniami produkcji żywności oraz jej jakości.

Organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Żywności.

Pierwszego dnia 63 uczniów z 22 szkół zmagało się z testem on-line zamieszczonym na stronie www.tesportal.pl. Test obejmował zagadnienia z trzech bloków tematycznych: analitycznego, ekonomicznego, przetwórczego. Drugiego dnia odbyła się część ustna pozwalająca wyłonić laureatów szczebla centralnego. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice kształcące się w zawodzie technik technologii żywności: Łucja Letka kl. III oraz Patrycja Dańczak kl. II. Uczennice uzyskały tytuł finalisty, uzyskując tym samym indeks na uczelnie wyższą.

 

Gratulacje
Olga Kwapisz - Wojda