Ekopracownia Pod Chmurką czyli Zielony Zakątek na Blichu.

8.04.2021 8:10

W dniu 16 grudnia 2020 roku została podpisana umowa z WFOŚiGW w Łodzi na wykonanie ogrodu dydaktycznego. Kwota w wysokości 55.600 zł zostanie przeznaczona na:

• Utworzenie ogrodów tematycznych na podstawie dokonanych nasadzeń i wkomponowanie ich w już istniejące nasadzenia, zostaną utworzone:

- ogród roślin kwasolubnych,  

- ogród roślin runa leśnego,,

- ogrodu dla ptaków,

- ogród ziół wieloletnich ,

- ogród roślin miododajnych ,

- ogród z kolorowych liści i kwiatów,

- na drzewach zawieszone zostaną budki dla ptaków i karmniki.  Rozstawione będą poidełka. Wszystkie elementy wyposażenia (karmniki, budki lęgowe, poidełka) zostaną wykonane przez uczniów naszej szkoły na zajęciach warsztatowych),

- zostanie utworzona część  rekreacyjno – dydaktyczna. Ustawione zostaną ławki i stoliki, aby mogły się tam odbywać lekcje, a w czasie przerwy młodzież mogła odpoczywać na świeżym powietrzu.

• Utworzenie zielonej klasy (altana) - o wymiarach 5m x 5m o wysokości 2 m. Wiata zostanie postawiona na utwardzonym podłożu – kostce brukowej (6m x 6m). Dzięki temu będzie można pod nią ustawić ławki i krzesła, aby można było swobodnie prowadzić lekcje. Do wiaty zostanie doprowadzona instalacja elektryczna i sieć komputerowa.

• Założenie nawadniania kropelkowego na całej powierzchni ogrodu.

• Umieszczenie tabliczek z nazwą gatunkową i rodzajową istniejących i  posadzonych roślin.

• Umieszczenie koszy do selektywnej zbiórki odpadów.

• Umieszczenie tablicy informacyjnej z nazwą projektu.

Kwota dofinansowania projektu z WFOŚiGW w Łodzi to aż 50 000 złotych. Pozostałe środki to wkład własny szkoły i Rady Rodziców.

Ruszyły już intensywne prace ziemne i mamy nadzieję wkrótce zaprosić do nowego atrakcyjnego ogrodu.

Anna Łukasik

Pliki do pobrania: