Uczniowie z technikum agrobiznesu wiedzą w jaki sposób sprawnie zdobywać klientów w erze cyfrowej na międzynarodowych rynkach przetwórstwa spożywczego

8.04.2021 21:39

W marcu 2021 r. w szkole na Blichu zakończono zajęcia szkoleniowe w ramach trwającego projektu, dzięki którym uczniowie z klas 3 TAM i 2 TŻU opracowali plan marketingowy i wykorzystali media społecznościowe w planowanym własnym biznesie.

W I edycji projektu w zajęciach obejmujących 70 godzin wzięło udział 12 uczniów. Szkolenie było prowadzone zarówno stacjonarnie, jak i online zgodnie z programem zadania „Przetwórstwo rolno-spożywcze z agroturystyką i elementami języka angielskiego” Projektu „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”.

Przewidziano 3 etapy zajęć, które pozwoliły uczestnikom na usprawnienie już posiadanych oraz zdobycie nowych umiejętności, tj.:

  • posługiwanie się językiem angielskim w branży rolno-spożywczej
  • analizę podstawowych procesów przetwarzania żywności
  • opracowanie planu marketingowego dla wykreowanego produktu ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z klientami w erze cyfrowej.

Do prowadzenia części szkolenia poświęconej tworzenia marki osobistej, czyli personal branding, została zaproszona pani Zuzanna Walczak – specjalistka ds. wizerunku zatrudniona w Westwing Home & Living Poland Sp. z o. o. Przedstawiła uczestnikom możliwość wykorzystania mediów społecznościowych w celu lepszej komunikacji z rynkiem, w tym zastosowanie takich e-narzędzi jak: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn i WordPress. W efekcie uczniowie w nowoczesny sposób zaplanowali 4 przedsięwzięcia gospodarcze związane z tematyką szkolenia.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach dodatkowych w trakcie tworzenia jest nowa pracownia przetwórstwa spożywczego, która będzie przeznaczona przede wszystkim dla uczniów z technikum agrobiznesu.

Aby zakończyć zadanie według przewidzianego harmonogramu, do zrealizowania w trwającym roku szkolnym pozostały jeszcze trzy wyjazdy edukacyjne: do wielkoobszarowego przedsiębiorstwa rolnego zajmującego się produkcją suszu z warzyw, do gospodarstwa agroturystycznego oraz do firmy „Dary Natury” w województwie podlaskim.

 

Elżbieta Wojtyna