UCZNIOWIE TECHNIKUM MECHENIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI SZKOLILI SIĘ W TEMACIE TELEDETEKCJI  

29.04.2021 12:53

W dniu dzisiejszym, uczniowie klas drugich i klasy trzeciej technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w ciekawym wydarzeniu - programie szkolenia odbiorców platformy edukacyjnej agroSENTINEL.

Uczniowie naszej szkoły zostali zrekrutowani do tego wydarzenia i dzięki temu zostali przeszkoleni w możliwościach użytkowania platformy i programu z przeznaczeniem dla rolnictwa 4.0. Szkolenie odbyło się w formie zdalnej. W pierwszej części prelegenci prowadzili ciekawy wykład dotyczący teledetekcji i możliwości pozyskiwania danych z systemów GNSS. Uczniowie dowiedzieli się, że rolnictwo precyzyjne, to sposób na lepsze gospodarowanie, oparte na wiedzy i nowoczesnej technologii. Polega na podejmowaniu najlepszych decyzji związanych z uprawą gleby i innymi działaniami w obrębie zadań gospodarstw rolnych. Powinno być oparte na rzetelnej analizie zebranych rzeczywistych danych. Dane te podlegają transferowi do informacji, które należy wykorzystać do realizacji najlepszego wyboru i decyzji rolnika.

Praca z programem zaczyna się od zebrania danych, następnie dzięki systemowi do analizy przestrzennej i programowi możliwe jest wyciągnięcie danych ( np.: glebowe, teledetekcyjne, dotyczące rozwoju rośliny, lotnicze i satelitarne zdjęcia rolnicze).

W kolejnej części uczniowie poznali w praktyce możliwości programu projektu Agrosentinel.

Dzięki ćwiczeniom i dokładnemu instruktażowi Pana Przemysława Kupidury z Politechniki Warszawskiej, uczestnicy szkolenia zapoznali się w praktyczny sposób z pracą i możliwościami programu. Uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności w tym temacie jeszcze przez długi okres czasu, ponieważ dzięki projektowi uzyskali bezpłatny dostęp do pracy z programem. Będzie on stanowił również ciekawe narzędzie do wykorzystania na zajęciach szkolnych podczas zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z użytkowaniem systemów agrotronicznych.

Szkolenie zakończyło się krótkim sprawdzianem wiedzy z zakresu prezentowanych treści. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu szkolenia i pozytywnej weryfikacji wiedzy i umiejętności otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kompetencji.

Program do obrabiania danych teledetekcyjnych to fantastyczne medium do pozyskiwania danych dla gospodarstwa. Jego obsługa wydaje się być prosta i intuicyjna. Można wykorzystywać go zarówno w pracy zdalnej, jak również pracując w szkole na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie uważają, że szkolenie było bardzo ciekawe, prowadzone w dynamiczny i interesujący sposób, a czas na nie poświęcony, nie był czasem straconym, ale jedną z lepszych decyzji w ostatnim czasie.

 

Katarzyna Mańkowska