Majowe święta na Blichu...

29.04.2021 19:42

W obecnym roku 2021 mimo trwającej pandemii i nauczania zdalnego w naszej szkole pamiętamy o majowych świętach.

Uczniowie dwóch klas pierwszych (Technik Informatyk oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki) wraz z wychowawcami przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą wspomnianych świąt. Materiał ten został zaprezentowany uczniom naszej szkoły w ramach zajęć z wychowawcą czy na lekcjach historii. Przypomnijmy: 1 Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, potocznie zwany Świętem Pracy. 2 Maja natomiast jest dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zaś 3 Maja to Święto Narodowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowana prezentacja krótko przybliżała historię i znaczenie tych świąt. Rozumiemy, jak ważne i potrzebne jest kultywowanie historii tak, aby młode pokolenie nigdy nie zapomniało o wartościach patriotycznych. Chcemy również zaszczepiać w nich szacunek do symboli narodowych oraz ciężkiej, sumiennej pracy.

Grzegorz Chojnacki

Pliki do pobrania: