Indeksy, stypendia, zwolnienie z egzaminu zawodowego stają się osiągalne dla uczniów technikum agrobiznesu z Blichu

29.04.2021 19:50

Te możliwości potwierdzają wyniki eliminacji okręgowych XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Do udziału w zawodach II stopnia OWiUR zarejestrowało się w kraju 1193 uczestników ze szkół średnich. 23.04.2021r. na warszawskim Ursynowie w kapusie SGGW w formie stacjonarnej odbyły się testy i zadania praktyczne dla uczniów z województwa mazowieckiego i łódzkiego. Szkołę na Blichu reprezentowała liczna, bo 12-osobowa grupa osób z różnych typów technikum. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że sześcioro naszych uczniów z klasy 2 i 3 kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu zdobyło bardzo wysoką punktację i zakwalifikowało się do eliminacji centralnych w następujących blokach tematycznych:

• Łukasz Jabłoński w bloku Agrobiznes, zajmując I miejsce

• Patryk Parys w bloku Produkcja zwierzęca

• Maciej Materek w bloku Produkcja zwierzęca

• Szymon Igielski w bloku Ogrodnictwo

• Aleksandra Trzcińska w bloku Ogrodnictwo

• Gabriel Majewski w bloku Produkcja roślinna

Nauczycielkami kierującymi przygotowaniem spośród nagrodzonych uczniów są: p. Anna Kowalska w 3 blokach oraz p. Elżbieta Wojtyna.

Zawody krajowe III stopnia zostały zaplanowane na 28-29 maja br.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom eliminacji okręgowych, gdyż do zmagań olimpijskich przystąpili również uczniowie drugich klas, zdobywający dopiero tego typu doświadczenie. Ci, którzy odnieśli sukces mogą być z siebie dumni, bo udowodnili, że są wyjątkowi.

 

Elżbieta Wojtyna