WAŻNA INFORMACJA DLA ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU ERASMUS + II MOBILNOŚĆ

30.04.2021 14:45

Uczniowie zakwalifikowani na wyjazd do Grecji muszą pamiętać o posiadaniu ważnego dowodu osobistego/tymczasowego dowodu osobistego bądź paszportu oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego!!!