W technikum agrobiznesu uczniowie dzięki odkrytej pasji do nauki systematycznie osiągają najwyższe wyróżnienia w kraju!

2.06.2021 11:12

Mamy 3 laureatów i 3 finalistów w etapie centralnym XLIV 2020/2021 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych! W sobotę 29 maja 2021 r. w auli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wręczono nagrody i dyplomy laureatom tegorocznej edycji OWiUR.

W finale centralnym wystartowało ponad 200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas eliminacji okręgowych odbywających się w kwietniu 2021 r. "Samo dotarcie do finału zmagań to wielkie osiągnięcie, dlatego pamiętajcie, że wszyscy jesteście zwycięzcami" - mówiła do olimpijczyków Bożena Kwiatkowska, członek zarządu i szefowa działu marketingu jednego z wydawnictw.

Przynosząc dumę szkole i zajmując eksponowane miejsca, laureatami zostali:

  • Łukasz Jabłoński - II miejsce w bloku AGROBIZNES
  • Patryk Parys - III miejsce w bloku PRODUKCJA ZWIERZĘCA
  • Szymon Igielski - IV miejsce w bloku OGRODNICTWO.

Finalistami są:

  • Maciej Materek, który uczestniczył w bloku produkcja zwierzęca
  • Gabriel Majewski, który przystąpił do zawodów w bloku produkcja roślinna
  • Aleksandra Trzcińska, która wzięła udział w bloku ogrodnictwo.

Co ciekawe, wszystkie osoby ze szkoły na Blichu, które zakwalifikowały sie do finału krajowego OWiUR, są uczniami 3 i 2 klasy technikum agrobiznesu. Laureaci otrzymali cenne nagrody, tzn. wolny wstęp na wszystkie uniwersytety i inne uczelnie przyrodnicze w kraju, stypendium podczas pierwszego roku studiów, nagrody finansowe i rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają klasyfikacyjne oceny celujące z przedmiotów zawodowych i są zwolnieni z egzaminu zawodowego w części teoretycznej. Dzięki tak świetnym wynikom szkoła na Blichu zajęła grupowo III miejsce w kraju, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ufundował dla naszej placówki cenną nagrodę rzeczową. Dodatkowo do bibliotek trzech najlepszych szkół biorących udział w zmaganiach, więc także na Blich, trafią roczne prenumeraty czasopism wydawanych przez wydawnictwo APRA.

Krótka prezentacja laureatów i finalistów tegorocznej OWiUR:

Łukasz Jabłoński - mieszka na terenie gminy Chąśno. Interesuje się ekonomią, wykazuje uzdolnienia w tym zakresie, więc nauka przedmiotów zawodowych łatwo mu przychodzi. Z przedmiotów szkolnych szczególnie lubi matematykę. Z sukcesami brał udział także w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W tym roku szkolnym chętnie uczestniczył w dodatkowych i różnorodnych szkoleniach online, np. z zakresu rozwoju gospodarki w czasach pandemii, analizy finansowej, a także nt. zakładania własnego sklepu internetowego. Planuje studiować na kierunku ekonomicznym, być może marketing.

Patryk Parys - pochodzi z terenu gminy Domaniewice. Jest bardzo dobrym uczniem, brał udział w różnych konkursach i olimpiadach i osiągał w nich sukcesy, np. będąc w I klasie już został finalistą OWiUR, a w tym roku szkolnym Ekologicznego Konkursu "Bliżej Pszczół". Jego rodzice prowadzą gospodarstwo rolno-hodowlane specjalizujące się w produkcji mleka. Interesuje się rolnictwem, szczególnie produkcją zwierzęcą. Najprawdopodobniej swoją przyszłość zwiąże z poprowadzeniem własnego przedsiębiorstwa rolniczego na wysokim poziomie. Za rok ma zamiar podjąć studia w SGGW w Warszawie.

Szymon Igielski - mieszka na terenie gminy Łowicz. Z zainteresowaniem pomaga w gospodarstwie rodzinnym specjalizującym się w przetwórstwie spożywczym, w tym w hodowli kóz mlecznych Planuje studiować ekonomię, a następnie kontynuować prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego.

Maciej Materek - pochodzi z terenu gminy Zduny. Jest bardzo dobrym uczniem, ma różnorodne zainteresowania zarówno rolnicze, ekonomiczne, historyczne, geograficzne oraz motoryzacyjne, szczególnie jeśli chodzi o stare kultowe samochody i ciągniki. Maciek chętnie pomaga w gospodarstwie wuja. Jest ambitny i pełen pomysłów na życie. Jeszcze do końca nie zdecydował, jaki kierunek studiów wybierze.

Gabriel Majewski - mieszka na terenie województwa mazowieckiego w gminie Sanniki. Ma zainteresowania zarówno typowo rolnicze, lubi zajmować się działem produkcji roślinnej, szczególnie uprawą warzyw, a także zastosowaniem maszyn i w ogóle motoryzacją. W przyszłości chce kontynuować naukę i najprawdopodobniej obejmie gospodarstwo po rodzicach.

Aleksandra Trzcińska - mieszka na terenie gminy Nowa Sucha w woj. mazowieckim. Gospodarstwo jej rodziców jest wyspecjalizowane w produkcji sadowniczej i warzywniczej. Ola lubi czytać książki z zakresu fantastyki, od najmłodszych lat z zamiłowaniem pomaga w prowadzeniu gospodarstwa i ma zamiar być następcą rodziców. Rodzice są z niej dumni, że będąc w II klasie już tak wiele wie i umie z ogrodnictwa. W następnym roku szkolnym ma zamiar ponownie wziąć udział w tej olimpiadzie.

Nasi olimpijczycy przygotowywali się do poszczególnych etapów OWiUR pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych. Anna Kowalska sprawowała opiekę merytoryczną nad uczniami, którzy wyróżnili się w blokach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i ogrodnictwo, natomiast Elżbieta Wojtyna czuwała nad motywacją do intensywnej pracy w bloku agrobiznes.

Edukacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiego rolnictwa, więc jeśli masz zainteresowania ekonomiczne i rolnicze to przyjdź na Blich!

Foto: Anna Kowalska, Jarosław Pruss

 

Elżbieta Wojtyna