Blichowska młodzież uroczyście zakończyła rok szkolny 2020/2021

25.06.2021 17:27

Dnia 25 czerwca 2021 r. miało miejsce w szkole na Blichu uroczyste zakończenie roku szkolnego. Z rąk Pana Dyrektora Jerzego Zabosta, Pani wicedyrektor Marii Elżbiety Tataj, Pana wicedyrektora Piotra Słomy, Pani kierownik praktycznej nauki zawodu Edyty Niedzielskiej 181 uczniów odebrało nagrody za dobre, bardzo dobre i celujące wyniki w nauce.

Uroczystość odbyła się przed budynkiem szkoły, w pięciu grupach, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi; jako pierwsi o godzinie 8,30 otrzymali świadectwa uczniowie klas pierwszych, następnie o godzinie 9.15 uczniowie klas drugich na podbudowie szkoły podstawowej, o godzinie 10.00 uczniowie klas drugich na podbudowie szkoły gimnazjalnej, o godzinie 10,45 uczniowie klas trzecich, o godzinie 11.30 uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia. Młodzież trzeciej klasy Branżowej Szkoły I stopnia zakończyła naukę w murach naszej szkoły, dlatego ta chwila była dla nich szczególna, gdyż ukończyli kolejny etap edukacyjny w swoim życiu. Pozostali uczniowie klasy pierwszej BS I stopnia i klas Technikum nr 2, którzy uczyli się w 27 oddziałach, otrzymali promocję do klas programowo wyższych. Pan Dyrektor Jerzy Zabost, w przemówieniach kierowanych do uczniów, wyraził zadowolenie z uzyskanych przez młodzież wyników nauczania, udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, które odbyły się mimo pandemii. Podziękował wychowawcom klas i kadrze pedagogicznej za wysiłek włożony w trudną, zdalną edukację. Podkreślił, że nie było łatwo prowadzić proces edukacyjny- dotyczyło to zarówno uczniów jak i nauczycieli. Pani wicedyrektor Maria Elżbieta Tataj pogratulowała młodzieży uzyskanych przez nią średnich ocen i dodała, że spośród całej społeczności szkolnej, w roku szkolnym 2020/2021 średnią ocen 4,0 i powyżej uzyskało 209 uczniów. Wśród nich świadectwa z wyróżnieniem otrzymało w kwietniu 4 uczniów klas czwartych, 26 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w dniu dzisiejszym. Pani wicedyrektor wyraziła zadowolenie z tak wysokich uzyskanych ocen z przedmiotów edukacyjnych, jak i wzorowego zachowania. A najlepsi z najlepszych w naszej szkole to:

1. Parys Patryk Dawid- 5,46 (III TAM)

2. Materek Maciej- 5,31 (III TAM)

3. Pietrych Jan- 5,27 (III TL A)

4. Letka Łucja-5,23 (III TAM)

5. Pastwa Agata- 5,20 (III TL A)

6. Jabłoński Łukasz Janusz- 5,15 (III TAM)

7. Chodorska Zofia- 5,13 (II TTg)

8. Fiutkowska Weronika- 5,12 (II La g)

9. Kasińska Kinga- 5,06 (II La g)

10. Królik Magdalena- 5,00 (II TL p)

11. Sędkowski Łukasz- 5,00 (III TI A)

12. Śliwiński Kamil Mateusz-4,93 (III TL B)

13. Mróz Kaja Zuzanna- 4,89 (II TIa g)

14. Płacheta Natalia- 4,88 (II TL b g)

15. Sołtyszewska Wiktoria- 4,88 (II TLa g)

16. Milewski Kacper- 4,87 (II TI A)

17. Dańczak Patrycja- 4,86 (II TTg)

18. Ciesielski Adrian- 4,84 (II TI b p)

19. Łukasik Jakub - 4,84 (II TI b p)

20. Surma Dominik Antoni- 4,84 ((II TI a p)

21. Koza Kinga- 4,83 (I TT)

22. Szymelfenig Weronika Julia- 4,80 (III TL B)

23. Sukiennik Filip- 4,78 (I TPr)

24. Więcek Kamil- 4,78 (II TM p)

25. Szram Aleksandra Martyna- 4,75 (II TŻp)

26. Wojciechowski Marcel- 4,75 (III TI B)

Po uroczystym wręczeniu świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych, głos zabrał Pan wicedyrektor Piotr Słoma, pogratulował młodzieży uzyskanych wyników. Następnie przypomniał zasady bezpiecznego odpoczynku. Poprosił uczniów, by rozsądnie korzystali z wolnego czasu, przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Nadmienił, że dla wielu z nich czas wakacji to także okres pracy w gospodarstwach, dlatego też poprosił, by pamiętali o właściwych zasadach obsługi maszyn. Następnie młodzież udała się do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli świadectwa promocyjne. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy, by rok szkolny 2021/2022 był dla uczniów i nauczycieli owocny w kolejne sukcesy pedagogiczne i wychowawcze.

Grzegorz Słoma