Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu. Zagraniczne praktyki w ramach II mobilności uczniów za nami!

28.06.2021 12:52

W dniach 16-29 maja 2020 r. odbyła się II mobilność młodzieży naszej Szkoły w ramach projektu Erasmus+. Podczas dwóch tygodni greckiej przygody 35 uczniów zdobyło cenne doświadczenia podczas stażu w zagranicznych przedsiębiorstwach i szkoleniach, podnosząc kwalifikacje zawodowe, zwiększając znajomość języka angielskiego i poznając wspaniały, południowy kraj!

Kluczowe informacje i cele projektu

Zagraniczne praktyki stanowiły II mobilność uczniów w projekcie „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”. Inicjatywa ta, o numerze 2019-1-PL01-KA102-063715, realizowana jest przy wsparciu funduszy europejskich w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Jako główne cele projektu wskazać należy: podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności młodzieży, podniesienie poziomu zarządzania w międzynarodowych projektach edukacyjnych o charakterze mobilności, podniesienie potencjału zawodowego kadry, podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego uczniów i kadry, zwiększenie efektywności działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu, umacnianie dobrego wizerunku i potencjału działań szkoły w skali krajowej ponadnarodowej. Na poziomie globalnym wszystkie cele zostaną zwalidowane i podsumowane w ewaluacji końcowej, jednak już teraz możemy wskazać, że odbyta mobilność w sposób istotny wpłynęła na poziom kompetencji, w tym zawodowych, umiejętności, wiedzy, ale również samodzielności i pewności siebie uczestników. W zagranicznych praktykach udział wzięło 35 uczniów, w tym 20 osób z klas kształcących się w zawodzie technik informatyk, 12 osób z klas kształcących się w zawodzie technik technologii żywienia oraz 3 osób z klas kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla przedstawicieli poszczególnych oddziałów program został skonstruowany indywidualnie, zgodnie z wymogami podstawy programowej oraz potrzebami młodzieży, a także przy uwzględnieniu maksymalnego pozytywnego wykorzystania zasobów instytucji i przedsiębiorstw partnerskich. W mobilności udział wzięło także 3 przedstawicieli kadry nauczycielskiej – Pani Elżbieta Kołaczek, Pani Agnieszka Leśniewska oraz Pan Damian Malejka.

Podczas wyjazdu uczniowie wzięli w ponad 60 godzinach zagranicznych praktyk (minimalny wymiar objął 10 dni po 6 godzin stażu). Ponadto w popołudnia i wieczory wolne od zajęć, a także wybrane dni młodzież realizowała program kulturowy i przygotowane animacje. Dwa dni zajęła też podróż autokarowa do Grecji.

Partnerem merytorycznym, pełniącym funkcję instytucji przyjmującej było Golden Sun Mobility Center S.M.P.C, pod okiem mentorów której młodzież zwiększała kompetencje i zdobywała praktyczne doświadczenie w międzynarodowym środowisku.

 

Szkolenia i przebieg praktyk

Dla wszystkich uczestników praktyki rozpoczęły się od spotkań informacyjnych, które odbywały się w grupach według kierunku kształcenia. Takie spotkania wdrożeniowe zostały zorganizowane już w dniu naszego przyjazdu, w godzinach popołudniowych. Była to okazja, by zapoznać się ze szczegółowym programem stażu, oczekiwanymi efektami, zasadami obowiązującymi podczas stażu czy na terenie hotelu. Ważnym elementem było także krótkie zreferowanie zasad sanitarnych w związku z pandemią, dzięki zachowaniu których wszyscy odbyliśmy wyjazd w poczuciu bezpieczeństwa. Mentorzy przedstawili również zasady BHP, a dalsze szkolenie zostało przeprowadzone w pełnym dniu roboczym.

Program stażu uczniów z klas technik informatyk poświęcony był pogłębianiu zagadnień związanych z pracami na bazach danych. Po przebytym szkoleniu BHP zajęcia zostały rozpoczęte od podziału na grupy, omówiono podstawowe pojęcia dotyczące baz danych, ich zastosowanie i rodzaje, zapoznano się z programami do danych, m.in. MySQL Worksheet. Uczniowie pracowali z klientami przy wykorzystaniu terminala, instalowali i konfigurowali pakiet WAMP, tworzyli tabele, w których przeprowadzali proces importu i eksportu danych, wykorzystywano metody automatyzacji danych. Podczas odbywanego stażu młodzież uczyła się w praktyce tworzyć i oceniać poprawność niezbędnej dokumentacji projektowej i wymagań, poznała wybrane oprogramowanie do tworzenia i modyfikacji baz danych oraz wykorzystywała je w realizacji zadań. Zastosowana formuła zajęć pozwoliła na zwiększenie nie tylko praktycznych umiejętności uczniów, ale także ich kompetencji w obszarze pracy zespołowej.

Uczniowie z oddziałów technik żywienia i usług gastronomicznych realizowali staż w restauracji oraz barze hotelu Sun Beach na terenie Riwiery Olimpijskiej. Praktyki rozpoczęte zostały oczywiście od szczegółowego szkolenia BHP, po czym młodzież odbywała zajęcia na kolejnych stanowiskach w ramach organizacji pracy: od obsługi sali, przez kuchnię (tu m.in. obrabianie surowców i półproduktów, poznawanie receptur, technik gastronomicznych, opracowywanie jadłospisów, praca na kuchni – przygotowywanie różnego rodzaju posiłków, planowanie i organizacja pracy restauracji), po bar, gdzie młodzież odbyła szkolenie baristyczne. Dla uczniów była to wspaniała okazja do poznania greckiej kuchni, której uczyli się od pasjonatów i prawdziwych mistrzów!

Główna tematyka stażu dla uczniów z klas technik technologii żywienia skoncentrowana była wokół kontrolowanego przetwórstwa mlecznego. Przedmiot ten wybrany został ze względu na istotną rolę właśnie tej branży w regionie łowickim, a miejscem odbywania praktyk był zakład FETAVASSILTSA. Uczniowie poznali greckie produktu mleczarskie, sposób pozyskiwania surowców i ich wartość, zasady związane z przechowywaniem i transportem surowców oraz produktów. Następnie odbyli szkolenie z zasad utrwalania produktów mlecznych czy też ich znakowania. Następnie młodzież przystąpiła do realizacji działań w procesie produkcyjnym na przykładzie sera feta: od opracowywania dokumentacji produkcyjnej i jej oceny po tworzenie dokumentacji dobrych praktyk higienicznej (GHP) i dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) oraz systemu HACCP stosowanej w mleczarni. Oprócz tego odwiedzono także m.in. zakład rybny, przetwórnię mięsa czy winiarnię.

Podczas zagranicznych praktyk nasi uczniowie mieli okazję szlifować język angielski, w bieżącym kontakcie z mentorami i współpracownikami oraz dzięki realizacji zadań w międzynarodowym środowisku. Dodatkowo, dla młodzieży zorganizowano specjalne, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego z greckim lingwistą.

W przypadku wszystkich kierunków na podstawie bieżącego monitoringu i ewaluacji w projekcie oraz kończących mobilność badań WKU stopień realizacji celów określono jako wysoki. Szczegółowe informacje na ten temat podamy wkrótce, w ramach podsumowania całego projektu i ewaluacji końcowej.

Program kulturowy

Jak już wspomnieliśmy, program kulturowy realizowany był w popołudnia oraz dni wolne od praktyk. Początkowo zakładano, że wycieczki odbywać się będą w weekend, jednak ze względu na duże zainteresowanie atrakcjami ze strony turystów, zdecydowano się przesunąć je na dni powszednie – a dzięki uprzejmości instytucji przyjmujących i mentorów młodzież kontynuowała staże w weekendy. Program kulturowy w mobilności stanowił nie tylko rozrywkę. Pełnił także ważną funkcję w zwiększaniu i umacnianiu kompetencji kulturowych, osobistych, społecznych młodzieży. Dzięki poznawaniu nowych miejsc, miała ona możliwość zobaczenia, posmakowania, zrozumienia Grecji – i ważnej roli, jaką jej dobytek pełni w budowaniu tożsamości i jedności europejskiej. Co ciekawe, uczniowie odbyli również podstawowy kurs języka greckiego. Zwroty grzecznościowe i znajomość ważnych dla greckiej kultury pojęć pozwoliła nam szybko przełamywać lody w nowym kraju!

W programie kulturowym znalazły się prawdziwe perełki Riwiery Olimpijskiej i okolic. Nie mogło zabraknąć oczywiście Meteorów – masywu skalnego z kompleksem klasztornym, znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W tym magicznym miejscu uczniowie dowiedzieli się także więcej o religii i kulturze prawosławnej, sztuce pisania ikon czy codziennym życiu mnichów.

Podczas pobytu w Grecji było więc bardzo podniośle – ale bywało też bardzo wesoło! Wszyscy na długo zapamiętamy rejs na maleńką wyspę Agia Kyriaki w archipelagu Dodekanez na Morzu Egejskim. Piękna pogoda, lazurowa woda, niebiańskie plaże – to czekało na nas na miejscu… Ale po drodze również na brakowało atrakcji! W trakcie rejsu cała grupa wzięła udział w nauce greckich tańców, przy akompaniamencie tradycyjnej muzyki.

Wśród innych atrakcji możemy wymienić także miasteczka Stary Pantaleimon oraz Litochoro. U podnóża Olimpu znaleźć można wiele takich „perełek”, malowniczych kamiennych miejscowości, w których czuć ducha dawnych lat, a które wciąż są jednak zamieszkałe. Stary Pantaleimon to również miejsce, w którym do dziś powstaje wiele tradycyjnych greckich przysmaków. A skoro już o Olimpie mowa – chociaż nie zdobyliśmy szczytu (do tego trzeba urodzić się prawdziwym śmiałkiem!), mieliśmy okazję odwiedzić Olimpijski Park Narodowy, z malowniczymi wąwozami i wodospadem. Nowe, współczesne oblicze Grecji, odkrywaliśmy natomiast w miastach Leptokarya czy Platamonas.

To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na grupę podczas wyjazdu. Codzienny relaks po pracy uczniowie znajdywali natomiast na malowniczej plaży, gdzie mogli cieszyć się cudownym słońcem i orzeźwiającą morską wodą.

Podsumowanie

14 dni naszej greckiej podróży minęło niemal niepostrzeżenie – był to jednak czas ogromnego rozwoju dla wszystkich uczestników. 10 dni praktyk pozwoliły wzmocnić kompetencje nie tylko zawodowe, ale również kluczowe uczestników, zwiększając ich potencjał w dalszej edukacji i na rynku pracy, również tym międzynarodowym. Przemyślany, zgodny z programem i realiami rynkowymi program merytoryczny odpowiadał jednocześnie potrzebom i zainteresowaniom młodzieży, co pozwoliło na osiągnięcie wysokiej jakości rezultatów tego obszaru projektu. Rozwój nastąpił nie tylko w obszarach profesjonalnych, zawodowych, ale również w zakresie kompetencji kluczowych, osobistych czy językowych, a dla wielu uczniów była to okazja, by wreszcie przełamać się, zwiększyć pewność siebie i… poznawać! Nową kulturę, języki, ludzi, a dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń, wiedzy, spostrzeżeń, dodatkowo wzmacniać swój osobisty potencjał. Satysfakcję uczniów, potwierdzoną ankietami ewaluacyjnymi, zawdzięczamy także dobrej atmosferze i zaangażowaniu zagranicznym mentorów oraz kadry „Blichu”, która czuwała nad bezpieczeństwem i „morale” młodzieży.

W projekcie „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” to jeszcze nie koniec działań, ale już możemy potwierdzić, iż sukces przedsięwzięcia po raz kolejny przekonał nas o tym, jak wielki potencjał niosą projekty ponadnarodowe i Erasmus+. Nie tylko mobilność, ale i pozostałe zadania, etapy, pozwoliły zwiększyć jakość oraz efektywność działań szkoły. Ten szeroki wpływ – od uczniów po placówkę na poziomie organizacji – utwierdza nas w przekonaniu o konieczności kontynuacji obranej drogi zwiększania wymiaru europejskich działań Szkoły.