Rekrutacja do projektu "Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca" w roku szkolnym 2021/22

2.09.2021 20:33

Do 15 września ( w przypadku kursu Przetwórstwo rolno – spożywcze i agroturystyka z elementami języka angielskiego do 10 września) 2021 r. do godziny 12.00 wypełniony oznaczony nazwą klasy do której uczęszczacie i własnoręcznie podpisany dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły w budynku A lub skrzynki podawczej umieszczonej na drzwiach pokoju projektów w budynku C (I piętro, po lewej stronie od klatki schodowej), ewentualnie u nauczycieli prowadzących dany kurs.

Niniejsza rekrutacja dotyczy szkoleń/kursów/warsztatów, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym 2021/2022. Formularze zgłoszeniowe będą rozdawane uczniom przez nauczycieli odpowiedzialnych za organizację projektu oraz wraz z regulaminem rekrutacji zamieszczone są również pod niniejszym ogłoszeniem. Uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia przede wszystkim klas drugich, trzecich i czwartych mogą zgłaszać się na zajęcia dodatkowe z zakresu następujących zadań:

Zadanie 2:

1) Dietetyk; 

2) Kuchnie różnych narodów;

3) Cukiernik

Zadanie 3

4) Kółko żywieniowe

5) Kelnersko – barmański z elementami języka angielskiego;

6) Przetwórstwo rolno – spożywcze i agroturystyka z elementami języka angielskiego;

7) Żywność molekularna;

Zadanie 4:

8) Rolnictwo ekologiczne

9) Agrotronika i rolnictwo precyzyjne;

Zadanie 5:

10) Przygotowanie do egzaminu zawodowego – technik logistyk;

Zadanie 6:

11) Montaż komputerów;

12) Programowanie logiką; 

Zadanie 7

13) Język niemiecki zawodowy;

Zadanie 8 

14) Zajęcia wyrównawcze z matematyki (kurs skierowany dla uczniów, którzy z testu diagnostycznego w klasie I otrzymali ocenę nie wyższa niż dostateczny, a uczniowie klas starszych uzyskali nie wyższą ocenę z matematyki niż dostateczny na świadectwie za poprzedni rok szkolny.

W ramach poszczególnych zadań będą realizowane płatne staże u lokalnych pracodawców. Uczniowie biorący udział w stażu w roku 2021 mogą rekrutować na kursy, ale nie uczestniczą już w stażu.

O tym, którzy uczniowie wezmą udział w określonej formie doskonalenia zawodowego zwiększającej szanse na rynku pracy zdecydują przyjęte w projekcie kryteria:

  • zgodność zajęć w programie projektu z kierunkiem kształcenia,
  • frekwencja na zajęciach minimum 65% - 1 pkt. + 1 pkt. za każde 5% powyżej,
  • pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych: 1 pkt. + 1 pkt. za każdy poziom średniej oceny z przedmiotów zawodowych powyżej dostatecznej,
  • zajęcia wyrównawcze: ocena semestralna z matematyki lub testu diagnostycznego: max dostateczny 1 pkt + 1 pkt za każdy poziom niżej;
  •  uczestnik projektu o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych – 3pkt.,
  • uczestnik projektu z obszarów wiejskich – 2pkt.,
  • kobiety (dotyczy zadań: 4 - 8) – 2 pkt.,
  • mężczyźni (dotyczy zadań 2 - 3) – 2 pkt.

Formularz rekrutacyjny podpisują uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, a w przypadku uczniów młodszych – rodzice i uczniowie.

Rekrutacji uczniów dokonają nauczyciele prowadzący poszczególne formy szkoleń do 24 września 2021 r. i przekazują informacje koordynatorowi projektu bezpośrednio lub elektronicznie, a następnie koordynator projektu zatwierdza i publikuje listę uczniów - uczestników.

Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do poszczególnych zadań oraz listy rezerwowe zostaną opublikowane na stronie szkoły w terminie do 30 września 2021r.

Wszelkie informacje na temat projektu macie zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce: projekty unijne.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Iwona Bogusiewicz – Kuś
Edyta Kłak

Pliki do pobrania: