Młodzi logistycy zapraszają!

14.09.2021 19:21

Nabór do Szkolnego Koła Logistyki 2021/22

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do uczestnictwa w zajęciach Szkolnego Koła Logistyki , zwłaszcza uczniów klas pierwszych i drugich zainteresowanych logistyką. Celem zajęć dodatkowych w ramach Szkolnego Koła Logistyki jest zdobycie certyfikatów logistycznych z zakresu transportu, spedycji, magazynowania i zarządzania branżą TSL wydawanych przez platformę Trans.edu, z którą od wielu lat współpracujemy. Zajęcia będą kończyły się egzaminami zewnętrznymi przeprowadzanymi na platformie trans.edu. Kontynuujemy również współpracę z uczelniami wyższymi WAT, UTH, WSL, UŁ, firmą Amazon. Bierzemy udział w Lidze Młodych Logistyków i odbywamy wyjazdy do centrów logistycznych.

Zapisy i szczegółowe informacje u prowadzących:

Magdalena Piechowska-Malińska i Mariusz Pietrusiak