Takie spotkania nie zdarzają się codziennie- wizyta uczniów z Blichu w Pałacu Prezydenckim Prezydenta RP Andrzeja Dudy i w studiu TVP u Marty Kielczyk.

23.09.2021 9:48

Nie co dzień zdarza się gościć w Kancelarii Prezydenta RP I TVP. Uczniowie klasy czwartej , kształcącej w zawodzie technik logistyk, mieli przyjemność uczestniczyć w tak wyjątkowej wycieczce, która odbyła się w dniu 22 września 2021r.

We wczesnych godzinach porannych młodzież wraz z organizatorami wycieczki; Panią Magdaleną Piechowską- Malińską i Panem Grzegorzem Słomą przybyli do Pałacu Prezydenckiego. Po przejściu kontroli osobistej, spotkali się z Panią Anną Koszorek- przewodnikiem oraz doradcą prezydenta Panem Łukaszem Rzepeckim, którzy towarzyszyli grupie zwiedzających obiekt. Uczniowie wraz z opiekunami poznali historię Pałacu Prezydenckiego, który wzniesiony został w latach czterdziestych XVII wieku przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego i jego syna Aleksandra, według projektu Konstantyna Tencalla – nadwornego architekta króla Władysława IV. Zaledwie kilka lat po wybudowaniu pałac przeszedł na własność rodu Lubomirskich, a w 1674 roku na prawie 150 lat trafił w ręce Radziwiłłów z linii Nieświeskiej. W latach 1768-1778 został zaadaptowany na teatr, a w nim specjalną lożę miał król Stanisław August Poniatowski. Pałac odegrał niebagatelną rolę podczas obrad Sejmu Wielkiego, w latach 1791-1792 obradowało w nim pierwsze stronnictwo polityczne Zgromadzenia Przyjaciół Ustawy Rządowej III Maja. W roku 1818 został kupiony przez rząd Królestwa Kongresowego i przeznaczony na siedzibę Namiestnika. Wtedy zamieszkał tu generał Józef Zajączek. W czasie zwiedzania obiektu uczestnicy wycieczki obejrzeli: Salę Orderu Orła Białego, Salę Chorągwianą, Kaplicę, Salę Kolumnową, Salę Bankietową, Ogród Zimowy. Doradca prezydenta Pan Łukasz Rzepecki, dzięki któremu odbyła się wizyta, studiował na Wydziale Prawa i Administracji UŁ razem z Panią Magdaleną Piechowską- Malińską. Prowadzący wycieczkę bardzo ciekawie i barwnie opowiadał o pracy i funkcjonowaniu Kancelarii Prezydenta RP. Następnie grupa uczestników wycieczki udała się do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Tam czekała na nas Pani Marta Kielczyk – redaktor TVP, autorka książki „WPADKI @ grzechy językowe w mediach”. Dzięki Jej uprzejmości, za zgodą Pana Dyrektora Jarosława Olechowskiego, kolejny raz wychowankowie Pana Grzegorza Słomy mogli zobaczyć , jak „od kuchni” powstają programy telewizyjne, nagrywane są audycje. Pani Marta Kielczyk z ogromną pasją opowiadała o pracy dziennikarza. Dzięki Niej młodzież i opiekunowie zobaczyli miejsca, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Młodzież z zainteresowaniem słuchała informacji przekazywanych przez prowadzącą spotkanie. W czasie wizyty uczniowie spotkali także kilku redaktorów pracujących w TVP miedzy innymi Panią Małgorzatę Opczowską, Pana Bartłomieja Graczaka i innych. Czas spędzony w Pałacu Prezydenckim i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej upłynął bardzo szybko. Pamiątką są wspaniałe zdjęcia i zdobyte w czasie wycieczki wiadomości. Pan Łukasz Rzepecki I Pani Marta Kielczyk zaprosili uczniów i opiekunów na kolejne spotkania.

Magdalena Piechowska- Malińska, Grzegorz Słoma