Rekrutacja do projektu "Integracja dwóch narodów poprzez taniec", realizowanego w ramach projektu: "Ponadnarodowa mobilność uczniów finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego a odbywającego się w Grecji.

5.10.2021 8:09

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, konieczne jest złożenie w terminie 5.10.2021 od 8:00 do 7.10.2021 do godziny godzinie 15:00 do Sekretariatu Szkoły poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych opatrzonych podpisem i bieżącą datą. Szczegóły rekrutacji oraz zasady punktowania części merytorycznej znajdują się w regulaminie rekrutacji. Należy wypełnić wszystkie pola przewidziane w formularzach rekrutacji.

Dokumenty, które kandydat musi złożyć w terminie, aby jego zgłoszenie zostało rozpatrzone:

• Zał. 1 Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności;

• Zał. 2 Oświadczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia.

 

Formularz należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI literami, co zapobiegnie błędom w umowach finansowych z zakwalifikowanymi uczestnikami. Wszystkie kartki muszą być ze sobą trwale złączone za pomocą zszywacza lub w „koszulce”.

UWAGA: Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać opatrzone podpisami kandydata oraz bieżącą datą w wyznaczonych do tego miejscach. Jeżeli Kandydat w dniu wnioskowania nie ma ukończonego osiemnastego roku życia pod dokumentami w wyznaczonych miejscach podpisuje się również rodzić lub opiekun prawny kandydata

Pliki do pobrania: