Rekrutacja uczniów do koła programistycznego

29.09.2020 14:44

Dnia 02.10. 2020 r. (tj. piątek) o godz. 1515 w sali komputerowej nr 8 odbędzie się spotkanie rekrutacyjne do koła programistycznego.

Zajęcia koła będą realizowane od października 2020 r. do maja 2021 r. w ramach Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne,

a także

  • aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Prowadząca grant otrzymuje pomoc na realizację grantów w formie dotacji. Całkowita łączna kwota grantu w 8-miesięcznym okresie prowadzenia kółka wyniesie maksymalnie 6 400,00 zł brutto/kółko. Środki zostaną przeznaczone na materiały dydaktyczne podnoszące jakość prowadzonych zajęć.

Uczestnicy zajęć będą mogli sprawdzić swoją wiedzę w zawodach algorytmicznych organizowanych przez Politechnikę Łódzką.

Zapraszam również do odwiedzenia strony projektu https://cmi.edu.pl .

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Monika Danych