Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Integracja dwóch narodów poprzez taniec", realizowanego w ramach projektu: "Ponadnarodowa mobilność uczniów finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego a odbywającego się w Grecji 

8.10.2021 13:00

- dla uczniów, którzy nie są członkami zespołu "Blichowiacy".

W związku z wolnymi miejscami na wyjazd do Grecji w ramach projektu unijnego "Integracja dwóch narodów poprzez taniec" jest możliwość wyjazdu dla uczniów klas trzecich i czwartych technikum, którzy nie są członkami zespołu "Blichowiacy". Warunkiem wyjazdu jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, konieczne jest złożenie w terminie do 11.10.2021 do godziny 15:00 do Sekretariatu Szkoły poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych opatrzonych podpisem i bieżącą datą. Szczegóły rekrutacji oraz zasady punktowania części merytorycznej znajdują się w regulaminie rekrutacji. Należy wypełnić wszystkie pola przewidziane w formularzach rekrutacji.

 

Dokumenty, które kandydat musi złożyć w terminie, aby jego zgłoszenie zostało rozpatrzone:

• Zał. 1 Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności;

• Zał. 2 Oświadczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub uzyskać w sekretariacie.

Formularz należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI literami, co zapobiegnie błędom w umowach finansowych z zakwalifikowanymi uczestnikami. Wszystkie kartki muszą być ze sobą trwale złączone za pomocą zszywacza lub w „koszulce”.

UWAGA: Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać opatrzone podpisami kandydata oraz bieżącą datą w wyznaczonych do tego miejscach. Jeżeli Kandydat w dniu wnioskowania nie ma ukończonego osiemnastego roku życia pod dokumentami w wyznaczonych miejscach podpisuje się również rodzić lub opiekun prawny kandydata

Pliki do pobrania: