Zdjęcia Agaty Pastwy uczennicy klasy IV A kształcącej w zawodzie technik logistyk zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej XIX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Jana Bułhaka „PEJZAŻE WOKÓŁ MOJEGO MIASTA”.

8.10.2021 13:21

W dniu 25 września 2021 r. odbyło się rozstrzygniecie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Jana Bułhaka „PEJZAŻE WOKÓŁ MOJEGO MIASTA”.

Celem Konkursu było prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej uczestników z całego kraju oraz przybliżenie młodym fotografom postaci Jana Bułhaka. Organizator- Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi zaprosił do udziału uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria – do 16 lat,

- II kategoria – od 17 do 21 lat.

Każdy z biorących w Konkursie udział, miał możliwość przedstawić maksymalnie trzy prace tematycznie związane z przyrodą, pejzażem regionu, z którego pochodzi autor. Z naszej szkoły zdjęcia wysłały cztery osoby. Fotografie Agaty Pastwy zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy rozwijania fotograficznej pasji.

Grzegorz Słoma