Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

15.10.2021 13:05

W dniu 13 października 2021r. ( w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej) odbyły się uroczyste obchody tego święta narodowego. Na początku wszystkich zebranych na sali gimnastycznej powitał wicedyrektor szkoły - pan Piotr Słoma i poprosił o wniesienie sztandaru szkoły. Wszyscy chwilę później odśpiewali hymn państwowy.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły – pan Jerzy Zabost . W swojej przemowie nawiązał do historii – przedstawiając takie fakty jak okoliczności powstania Komisji Edukacji Narodowej, czas rozbiorów ziem polskich oraz wpływ tych wydarzeń na lata późniejsze. Podziękował wszystkim pracownikom szkoły: kadrze nauczycielskiej, pracownikom administracji i obsługi za to, że wskazują uczniom naszej szkoły właściwą drogę postępowania i dają cenne wskazówki, jak się uczyć i żyć. Złożył podziękowania także rodzicom uczniów, którzy jako pierwsi są nauczycielami swoich pociech i stanowią dla nich wzór postępowania. Pan dyrektor zwrócił się również do uczniów – zachęcając ich do wytężonej pracy oraz udziału w organizowanych konkursach. Na koniec swojej wypowiedzi pan dyrektor życzył wszystkim zdrowia, cierpliwości i radości w życiu.

Po panu dyrektorze głos zabrał pan Dariusz Surma, który dokonał podsumowania szkolnego konkursu Wiedzy o Szkole. W konkursie brały udział drużyny z sześciu klas pierwszych naszej szkoły. Pierwsze miejsce zajęła klasa logistyczna. W nagrodę uczniowie tej klasy dostali złoty puchar. Wszyscy uczestnicy konkurencji otrzymali tablice korkowe oraz książki o historii szkoły na Blichu.

Po podsumowaniu konkursu nastąpiło uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Przedstawiciele klas powtarzali słowa przysięgi - wygłoszone przez pana dyrektora. Otrzymali oni potem tarcze szkolne dla swoich koleżanek i kolegów z klasy.

Kolejną częścią uroczystości było przekazanie sztandaru szkolnego uczniom klasy II przez uczniów klasy IV.

Na zakończenie części oficjalnej krótkie przemówienie wygłosiła nowa przewodnicząca Rady Rodziców – pani Edyta Siecińska. Po niej głos zabrały przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego – Zuzanna Gasińska i Aleksandra Kwiatkowska, które zwróciły się z podziękowaniami do pracowników szkoły oraz wręczyły im drobne upominki.

Drugą część obchodów stanowiła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy II z pomocą uczniów klasy I i III pod opieką pani Pauliny Dróżdż, pani Olgi Kwapisz-Wojdy, pana Grzegorza Chojnackiego, pana Damiana Malejki i pana Krzysztofa Łukasika.

W repertuarze znalazły się piosenki i wiersze wykonane przez uczniów, którzy też samodzielnie akompaniowali sobie na instrumentach muzycznych:

-dla dyrekcji naszej szkoły, pani pedagog i pani pielęgniarki - piosenkę „Pięknie żyć” R. Rynkowskiego zaśpiewał chór uczniów kl. I, II i III,

-dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i pani bibliotekarki – piosenkę „Za każdy uśmiech twój” A.Jantar zaśpiewała Kinga Kasińska,

-dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – piosenkę „Barcelona” zespołu Pectus zaśpiewał Krzysztof Chojecki,

-dla pracowników administracji i obsługi – utwór poetycki „Miejsce na Ziemi” J.Kofty przedstawili Wiktoria Wójcik i Maciej Wojda ( grał na gitarze podkład muzyczny zespołu Metallica).

Na zakończenie części artystycznej wszyscy uczniowie powstali z miejsc i odśpiewali dla pracowników naszej szkoły „Sto lat”.

Po występie głos zabrał pan dyrektor, który podziękował za pięknie przygotowaną oprawę artystyczną tego święta nauczycielom i uczniom. Poinformował również, że pracownicy naszej szkoły zostali uhonorowani za swoją pracę. Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymali: pani Edyta Niedzielska (brązowy medal), pan Jerzy Zabost (złoty medal) i pan Jarosław Dubiel (złoty medal). Nagrodę Starosty Powiatu Łowickiego otrzymali: pani Katarzyna Polak i pan Jan Dutkiewicz. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała pani Anna Kowalska.

 

Zdjęcia: Krzysztof Łukasik

 

Tekst: Agnieszka Clare