Udział w promocji publikacji „Dialekt Księstwa Łowickiego. Wersja dla każdego”.

3.11.2021 15:27

27 października 2021r. wzięliśmy udział w promocji tegorocznej publikacji zatytułowanej „Dialekt Księstwa Łowickiego. Wersja dla każdego”. Wydarzenie to miało miejsce w Łowickim Ośrodku Kultury w Łowiczu.

Publikacja ta składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi wersja książkowa, w której znalazło się 9 tekstów autorstwa pani Karoliny Wandy Rutkowskiej oraz pani Marzeny Kozaneckiej – Zwierz. Drugą część publikacji stanowi płyta DVD z tą samą tematyką, która jest zawarta w książce, opowiedzianą gwarą przez panie: Joannę Bolimowską, Barbarę Frątczak i Annę Staniszewską.

W spotkaniu wzięły udział trzy wspomniane twórczynie ludowe oraz pan Jacek Rutkowski,

który zajął się stroną graficzną wydanej książki, a także pani Marzena Kozanecka – Zwierz i pan Maciej Malangiewicz, dzięki którym powstał pomysł omawianego projektu i którzy czuwali nad jego realizacją.

Po spotkaniu otrzymaliśmy egzemplarz publikacji „ Dialekt Księstwa Łowickiego. Wersja

dla każdego”, który wzbogaci zasoby naszej biblioteki oraz będzie cenną pomocą edukacyjną.

Agnieszka Clare