Znamy laureatów Konkursu Fotograficznego Miejsca pamięci i pejzaże regionu łowickiego utrwalone na fotografii !

10.11.2021 12:03

W dniu 10 listopada 2021 r. w ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w Konkursie Fotograficznym, w którym udział wzięli : Pan dyrektor Jerzy Zabost, Pani wicedyrektor Maria Elżbieta Tataj, Pan wicedyrektor Piotr Słoma, Pani kierownik praktycznej nauki zawodu Edyta Niedzielska.

„Miejsca pamięci i pejzaże regionu łowickiego utrwalone na fotografii”- taki tytuł miała tegoroczna edycja Konkursu Fotograficznego, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Odbywał się pod patronatem Starosty Łowickiego -Pana Marcina Kosiorka oraz Pana Jerzego Zabosta Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Za organizację Konkursu Fotograficznego w szkole, odpowiedzialni byli: Pan wicedyrektor Piotr Słoma, Pani Magdalena Piechowska- Malińska, Pani Donata Skierska, Pani Agnieszka Clare, Pan Grzegorz Słoma. Główne cele konkursu to:

  • popularyzacja wiedzy o zabytkach, miejscach pamięci regionu Łowicza i okolic,
  • uwrażliwienie na piękno przyrody, tradycje Łowicza,
  • rozwijanie pasji fotograficznej wśród młodzieży,
  • kreatywne, twórcze wykonanie fotografii, która pozwoli na nowo odkryć piękno tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Każdy uczestnik mógł złożyć maksymalnie trzy fotografie wykonane na terenie Łowicza i okolic. Tegoroczna edycja cieszyła się ogromną popularnością, wpłynęło 160 fotografii Spośród prac Komisja Konkursowa wyłoniła dziewięcioro laureatów, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału:

I miejsce zajęło zdjęcie „Pomnik więźniów obozów pracy w Małszycach i Kaplitulnej” (autor: Nadia Znyk, SP nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)

II miejsce – zdjęcie „Fotografia przedstawiająca piękny drewniany wiatrak na tle przyrody” (autor: Monika Jerzak , Szkoła Podstawowa w Kęszycach)

III miejsce - zdjęcie „Łowicz jesienią” (autor: Arkadiusz Waracki, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu )

Wyróżnienia:

  • Aleksandra Więcek (II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu)
  • Zuzanna Boczkowska (ZPO w Nieborowie)
  • Julia Anyszka (ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu)
  • Hanna Jelonek ( SP nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)
  • Mateusz Rosa ( SP nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)
  • Piotr Szary ( SP nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu Fotograficznego za udział, gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do rozwijania pasji fotograficznych.

Donata Skierska, Magdalena Piechowska- Malińska, Agnieszka Clare, Grzegorz Słoma