Uczniowie z IV klasy technikum agrobiznesu uczestniczyli w pierwszym etapie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

16.11.2021 20:24

Pięciu uczniów z Blichu z 4 klasy TAM rozpoczęło rywalizację w kolejnej olimpiadzie.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2021/2022 odbywa się XXXV edycja OWE, której decyzją Komitetu Głównego OWE hasłem przewodnim jest „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. W związku z tym nad bieżącą edycją OWE Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie objęła honorowy patronat, która w tym roku obchodzi 30. rocznicę swojego istnienia.

Aby lepiej przygotować zainteresowanych tą tematyką uczniów do udziału w Olimpiadzie, w szkole organizowano konsultacje z nauczycielem kierującym pracą młodzieży, a 4 listopada br. PTE Oddział w Łodzi zaprosiło do udziału w seminarium z cyklu „Łódzkie spotkania u Ekonomistów” w formie online na platformie Microsoft Teams. Pięciu uczniów z kl. 4 TAM: Łukasz Jabłoński, Szymon Igielski, Patryk Parys, Mateusz Bogusz, Patryk Jurga skorzystało z tego zaproszenia, a następnie 10 listopada br. przystąpili oni do napisania testu, wykonania obliczeń na temat monopolu jako struktury rynku oraz opracowania eseju naukowego na jeden z tematów do wyboru:

1. Rola giełdy papierów wartościowych w finansowaniu działalności gospodarczej.

2. Znaczenie rynku kapitałowego dla gospodarstw domowych.

Po wstępnym sprawdzeniu w szkole prace uczniów zostały wysłane do Oddziału PTE w Łodzi, tam będą zweryfikowane. Efekty tych zmagań poznamy na początku grudnia 2021r.

Elżbieta Wojtyna