„Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy!”  

11.11.2021 21:39

W środę, 10 listopada, odbyła się uroczysta akademia z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Radosnemu świętowaniu towarzyszyło wspomnienie tych, którzy swoim życiem zapłacili za wolną ojczyznę i refleksja nad znaczeniem słowa POLSKA. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne odśpiewanie hymnu Polski przez blichowską społeczność.

Uroczystość poprowadził wicedyrektor Piotr Słoma. Po wprowadzeniu sztandaru głos zabrał dyrektor Jerzy Zabost, który przypomniał znaczenie daty 11. listopada dla każdego Polaka.

„Uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Dzięki którym przetrwał nasz język, kultura i tradycja. Z tego, co osiągnęli, możemy słusznie być dumni.”

Uczniowie klas pierwszych: technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, pod kierunkiem wychowawców: Agnieszki Golan i Piotra Żaka przygotowali montaż słowno - muzyczny z okazji Święta Niepodległości. Artyści przypomnieli zebranym historię 123 lat zaborów, walk o niepodległość oraz bohaterów, często anonimowych, którzy zapłacili życiem za wolność Polski. W przedstawieniu wykorzystano pieśń legionową „Wojenko, Wojenko” oraz „Rozkwitały pąki białych róż”. Dodatkowo Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” zaśpiewał znane pieśni „Legiony” i „Szara piechota”. Na zakończenie części artystycznej wspólnie odśpiewano „Rotę”. Dodajmy, że koordynatorem oprawy muzycznej wydarzenia był Jan Dutkiewicz.

Listopadowa akademia była także okazją do wręczenia certyfikatów uczestnikom projektu unijnego – Ponadnarodowa Mobilność Uczniów „Integracja dwóch narodów poprzez taniec”. Przypomnijmy, że w ramach projektu uczniowie naszej szkoły spędzili dwanaście dni w Grecji.

 

Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości w ZSP nr 2 CKZ im. T. Kościuszki było zaśpiewanie pełnej wersji „Mazurka Dąbrowskiego” przez: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Iwona Bielecka