Praca jest ważnym elementem w życiu człowieka - warsztaty

29.11.2021 20:33

Jej poszukiwaniu niejednokrotnie towarzyszy stres. Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Co zrobić, by dobrze się zaprezentować, chcąc zdobyć pracę? Jak poprawnie skonstruować CV? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych, mogli uzyskać dzisiaj uczniowie IV klasy Technikum Technologii Żywności uczestnicząc w warsztatach „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy”.

Warsztaty poprowadziły: Pani Magda Florczak- pracownik Działu HR Business Partner oraz Marta Węglarska- specjalista ds. szkoleń. Obie panie są przedstawicielami firmy Maspex.

W ramach warsztatów uczniowie zostali zapoznani z

  • podstawowymi informacjami dotyczącymi poprawności pisania CV,
  • zasadami rekrutacji,
  • metodami rekrutacji,
  • elementami na które zwraca się uwagę podczas rekrutacji.

Po części teoretycznej młodzież przystąpiła do ćwiczeń polegających na opracowaniu CV na konkretne stanowisko oraz wzięła udział w ćwiczeniu Assessment Center -wielowymiarowym procesie wymiany kompetencji. Był to swego rodzaju test, w czasie którego podczas rozwiązywania ćwiczenia symulacyjnego można zaobserwować określone zachowania, predyspozycje, cechy kandydatów umożliwiające dalszą ścieżkę kariery zawodowej.

Olga Kwapisz - Wojda