Sukces ekonomiczny uczniów z technikum agrobiznesu w mikołajkowym nastroju

8.12.2021 14:53

Mamy bardzo dobre informacje! Uczniowie z technikum agrobiznesu ponownie znaleźli się wśród najlepszych ekonomistów w województwie łódzkim!

Jako jedyni spośród uczestników XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu łowickiego zostali zakwalifikowani do udziału w etapie okręgowym OWE. Świadczą o tym opublikowane wyniki zawodów I stopnia tej olimpiady.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów klasy IV Technikum nr 2 kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu, którzy zajęli na poziomie wojewódzkim OWE eksponowane miejsca wśród najlepszych dalej zakwalifikowanych 24 uczestników, szczególnie że

III miejsce zajął Łukasz Jabłoński, natomiast także czołowe miejsca osiągnęli Szymon Igielski oraz Patryk Parys.

Uczniowie przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem nauczycielki ekonomicznych przedmiotów zawodowych oraz podstaw przedsiębiorczości Elżbiety Wojtyny. Korzystali z wykraczających poza program nauczania w technikum wydawnictw z mikro - i makroekonomii, a także materiałów dotyczących funkcjonowania giełdy kapitałowej, zarządzania, analizy ekonomicznej, źródeł wiedzy zarówno w formie książkowej jak i elektronicznej, w tym e-seminariów.

Zawody II stopnia (okręgowe) tegorocznej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 14 stycznia 2022r. w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. 

Dyrektor szkoły na Blichu pan Jerzy Zabost, który jest absolwentem Blichu i laureatem olimpiady ogólnopolskiej, pogratulował odniesionego sukcesu Łukaszowi, Szymonowi i Patrykowi już 6 grudnia od razu po opublikowaniu wyników. Spotkanie z panem Dyrektorem wszystkich uczniów z klasy IV technikum agrobiznesu tego dnia było też okazją do wspomnień i rozmów na temat wartości edukacji i sensu dalszego kształcenia się na studiach wyższych.

Bo ... "najważniejsza inwestycja to inwestycja w edukację".

Elżbieta Wojtyna