Drugie miejsce na konkursie bhp dla Patrycji Dańczak.

9.12.2021 15:50

W dniu 08.12.2021 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy dla szkół branży spożywczej i gastronomicznej. Organizatorem konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu spożywczym i gastronomicznym z terenu województwa łódzkiego.

Udział w zmaganiach wzięły trzy uczennice z naszej szkoły: Karolina Pęszko, Patrycja Dańczak z kalsy III TTG oraz Wiktoria Wójcik z klasy II TTG. Patrycja zajęła II miejsce w konkursie.

Konkurs realizowany był w ramach programu Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”.

Agnieszka Golan