Szkolne Koło Logistyki na Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu

12.12.2021 19:09

10.12. uczniowie ze Szkolnego Koła Logistyki wzięli udział w olimpiadzie logistycznej .

Jest to kolejna XI już edycja Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Olimpiada skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie to na stałe zostało umieszczone w kalendarium uczelni i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i patronów.

Patronat merytoryczny nad Olimpiadą Logistyczną sprawuje The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) – Polska - organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży TSL, której celem jest propagowanie, wspieranie wiedzy, nauki o logistyce i transporcie. Ideą olimpiady jest wyłonienie najbardziej uzdolnionych uczniów, którzy posiadają potencjał do pracy w zawodzie logistyka.

Opiekunowie Szkolnego Koła Logistyki