Mając kwalifikacje rolnicze możesz dostać dofinansowanie na rozwój swojego przedsiębiorstwa

15.12.2021 7:27

W Technikum nr 2 na Blichu są dwa wyjątkowe kierunki, tj. technikum agrobiznesu oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, które umożliwiają otrzymanie kwalifikacji rolniczych. Uczniowie właśnie z tych typów szkół często w 100% zdają egzamin zawodowy i nabywają tego rodzaju uprawnienia.

Przedświątecznie zaczynamy więc przeznaczony dla nich cykl szkoleń nt. pozyskiwania pieniędzy na własną firmę, które uczniowie z Blichu będą mogli wykorzystać niedługo po ukończeniu technikum. 13 grudnia uczniowie z kl. IV TAM uczestniczyli w pierwszym tego rodzaju spotkaniu zorganizowanym w szkole pt. „Nowy rodzaj płatności EKOSCHEMATY 2023 - 2027" ze środków Unii Europejskiej, które odbyło się dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Igielskiego i świetnie zorientowanej prelegentce p. Katarzynie Nowak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Zwrócili oni uwagę uczestnikom szkolenia, że szansą dla nich i jednoczeniem dodatkowym źródłem dochodu jest np. świadczenie specyficznych usług dla mieszkańców wsi.

Od 2023 r. najwięcej środków UE będzie przeznaczonych na działania polepszające klimat. Podstawą wsparcia pozostaną płatności bezpośrednie, tzw. obszarowe, które w co najmniej ¼ muszą być przeznaczone na ekoschematy, czyli zagadnienia związane z ekologią. Także premia dla młodego rolnika to duża pomoc finansowa na start. W nowym pakiecie unijnym będzie wynosiła przynajmniej 200.000zł.

Rolnicy z powiatu łowickiego wyróżniają się pod względem liczby składanych wniosków do ARiMR, bardzo często otrzymują dofinansowanie, o które się ubiegają. Podając konkrety, to w województwie łódzkim składanych jest ok. 24.000 wniosków w ciągu roku, z czego 7.300 pochodzi z Łowicza i okolic. Nic dziwnego, przecież wokół naszego miasta jest wiele gospodarstw na wysokim poziomie. Dobrze byłoby wykształcić dla nich następców.

Obecnie, w czasie zachwianego bezpieczeństwa i niepewności gospodarczej niektóre branże są zagrożone. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo rolnicze przetrwa nawet w czasie kryzysu, bo dostarcza na rynek podstawowe artykuły żywnościowe, które są zawsze i każdemu potrzebne.

Elżbieta Wojtyna