Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technikum Agrobiznesu ZSP nr 2 CKZ im. T Kościuszki na spotkaniu z twórcą kanału internetowego „Hektar Wiedzy”

17.12.2021 20:20

W czwartek 16.12.2021r. w naszej szkole gościliśmy założyciela i prowadzącego kanał internetowy „Hektar wiedzy”. Pan Cezary Wincenciak w towarzystwie kolegi, z którym nagrywa odcinki emitowane w Internecie, przygotowali i przedstawili bardzo ciekawy wykład na temat działalności rolniczej, obecnych trendów i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych.

Prezentowane treści uwypuklały zależności pomiędzy możliwościami pozyskiwania fachowej wiedzy branżowej i możliwościami jej wykorzystania w praktyce. Ciekawym fragmentem wypowiedzi było przedstawienie perspektywy zmian w branży rolniczej i okołorolniczej oraz różnych zagrożeń i przeszkód stojących na drodze tego rozwoju. Do bardzo interesujących tematów, poruszanych podczas wykładu, można zaliczyć obecne trendy w branży rolniczej, przyczyny i skutki niepokojąco wysokich cen środków do produkcji rolniczej, czy prognozy krótko- i długoterminowe dla rolnictwa.

W sali wykładowej zgromadzili się uczniowie wszystkich klas technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum agrobiznesu. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Ochoczo uczestniczyli również w dyskusji z panem Cezarym, zadawali pytania, wsłuchiwali się też w treść udzielanych odpowiedzi. Prelegent bardzo wysoko ocenił rolę szkoły w procesie pozyskiwania fachowej wiedzy branżowej i zachęcał młodzież do otwarcia się na proces dydaktyczny.

Całe spotkanie, chociaż było bardzo merytoryczne, przebiegało w miłej atmosferze. Panowie - „Gwiazdy z Internetu” okazali się być zwyczajnymi, bardzo zabawnymi osobami, którzy ze zrozumieniem wsłuchiwali się w pytania i problemy przedstawiane przez uczniów. Wizyta pana Cezarego Wincenciaka w naszej szkole sprawiła wiele radości uczniom, którzy oglądają i śledzą w Internecie kanał „Hektar Wiedzy”. Wszystkie informacje, które dziś usłyszeli, z pewnością wykorzystają na zajęciach przedmiotów zawodowych, w gospodarstwach swoich rodziców, a w przyszłości również własnych.

Dzisiejsza wizyta jest efektem podjętej współpracy i uczestnictwa ZSP nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w projekcie „Hektar Wiedzy dla szkół”. Dzięki temu projektowi nauczyciele przedmiotów zawodowych rolniczych mają dostęp do ciekawych materiałów, które uczniowie chętnie oglądają. Treści przygotowywane i publikowane z myślą o pogłębianiu wiedzy na tematy z branży rolnej są cennym środkiem dydaktycznym, zwłaszcza podczas nauki zdalnej.

Panom z „Hektar wiedzy ” bardzo podobało się w naszej szkole, duże wrażenie zrobiła na nich otwartość uczniów i ich zainteresowanie wykładem. Zwrócili uwagę na to, że jesteśmy dużą placówką oświatową z potencjałem. Spotkanie zakończyły gromkie brawa uczniów. Twórcom kanału „Hektar wiedzy” gratulujemy sukcesu i życzymy dalszego rozwoju kanału. Mamy nadzieję, że jeszcze nas kiedyś odwiedzą.

Katarzyna Mańkowska