Podsumowanie udziału w projekcie EIT Food #AnnualFoodAgenda

22.12.2021 7:13

W pierwszym semestrze tego roku szkolnego klasy żywieniowe intensywnie brały udział w wydarzeniach realizowanych w ramach EIT Food #AnnualFoodAgenda. Były to między innymi warsztaty, webinary, targi, wizyty w zakładach produkcyjnych i laboratoriach, spotkania z dietetykami oraz gry edukacyjne kierowane do uczniów w celu zwiększania ich świadomości i poszerzania wiedzy na temat żywności.

Ostatnią formą spotkania w tym roku (15.12.2021) w ramach tego projektu był udział w Forum Konsumenckim EIT Food „Budujemy Zaufanie do Żywności” organizowanym przez firmę Maspex wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Forum składało się z trzech części:

I- Bezpieczeństwo przede wszystkim, czyli parę słów o tym skąd wiadomo, że żywność jest bezpieczna i wysokiej jakości

II- Czym jest Zrównoważony Rozwój i jak jego założenia realizują producenci żywności

III- Czy współczesny konsument ufa żywności?

Spotkania prowadzili znamienici prelegenci z uczelni takich jak Uniwersytet Warszawski, SGGW, AGH oraz z firm Maspex, TÜV SÜD Polska,, IGI Food.

W każdym z takich spotkań brali udział uczniowie oraz studenci z całej Polski a większość wydarzeń realizowanych z EIT Food#AnnualFoodAgenda w podsumowaniu kończyła się quizem z atrakcyjnymi nagrodami. Z naszej szkoły między innymi nagrody zdobyli: Natalia Kozakiewicz oraz Łucja Letka z klasy IV TTŻ oraz Natalia Racewicz i Miłosz Szczepanik z klasy IV TŻIUG.

Możliwość uczestniczenia w takiej formie zajęć uczniów klas technikum technologii żywności oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych pogłębia ich zainteresowania w ramach żywności i żywienia. Mogą oni czerpać z doświadczenia i wiedzy ekspertów, pobudzać swoją ciekawość oraz uzupełniać wiedzę.

Projekt realizowany był przez ostatnie trzy lata a w projekcie brało udział tysiące uczestników z Polski, Hiszpanii, Anglii oraz Finlandii. Realizatorami projektu w Polsce byli Firma Maspex, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z Olsztyna oraz Bank Żywności z Olsztyna.

Agnieszka Golan, Olga Kwapisz-Wojda