„ Bo coś w szaleństwach jest młodości,
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
Co jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu”

16.01.2022 16:29

- takimi słowami 15 stycznia 2022 roku przywitali prowadzący Studniówkę 2022- Patrycja Wróblewska i Łukasz Jabłoński- uczniowie klas czwartych ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Sala Bankietowa „Mediolan” jest miejscem balu, który oprócz maturzystów i delegacji rodziców zaszczycili swoją obecnością: Starosta Łowicki Pan Marcin Kosiorek, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łowickiego Pani Beata Sawicka, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Edyta Siecińska, dyrektor ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu Pan Jerzy Zabost, Państwo wicedyrektorzy: Pani Maria Elżbieta Tataj, Pan Piotr Słoma, kierownik szkolenia praktycznego Pani Edyta Niedzielska, grono pedagogiczne, wychowawcy klas maturalnych. Po życzeniach skierowanych od dyrekcji i zaproszonych gości, młodzież podziękowała dyrekcji, wychowawcom, pedagogom, za trud włożony w kształcenie i wychowanie. W roku szkolnym 2021/2022 w szkole na Blichu naukę kończą klasy maturalne, których wychowawcami są:

Pani Ilona Kosiorek- wychowawczyni klasy czwartej „A” kształcącej w zawodzie technik informatyk.

Pani Monika Danych- wychowawczyni klasy czwartej „B” kształcącej w zawodzie technik informatyk.

Pani Katarzyna Charążka – wychowawczyni klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Pani Iwona Bogusiewicz- Kuś – wychowawczyni klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Pani Jolanta Dębska – wychowawczyni klasy czwartej kształcącej w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik technologii żywności, technik agrobiznesu.

Pani Ewa Szwarocka- Szczepańska – wychowawczyni klasy czwartej „B” kształcącej w zawodzie technik logistyk.

Pan Grzegorz Słoma- wychowawca klasy czwartej „A” kształcącej w zawodzie technik logistyk.

Pan Dyrektor Jerzy Zabost skierował słowa do zaproszonych gości i młodzieży. Podziękował za przybycie i zorganizowanie Studniówki 2022 zgodnie z zasadami sanitarnymi, w tym trudnym dla wszystkich czasie. Życzył zdrowia wszystkim gościom, a uczniom sukcesów na egzaminach maturalnych. Wyraził nadzieję, że młodzież kończąca szkołę, będzie dobrym ambasadorem Blichu.

Następnie głos zabrali Starosta Łowicki Pan Marcin Kosiorek i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łowickiego Pani Beata Sawicka. Pan Starosta podziękował za zaproszenie na Bal Studniówkowy, pogratulował sukcesów uczniom Blichu. Dodał, że jest to szkoła, w której o ostatnich miesiącach wykonano wile inwestycji, które przyczyniają się do rozkwitu szkoły i jej jeszcze lepszego funkcjonowania. Pani Beata Sawicka życzyła młodzieży sukcesów na egzaminach maturalnych w maju 2022 r., a w dniu tego wyjątkowego Balu Studniówkowego wspaniałej zabawy do białego rana. „Niech żyje bal!”- dodała na koniec swego przemówienia.

Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Edyta Siecińska, życzyła dużo zdrowia, sukcesów na egzaminach i dobrej zabawy w tę wyjątkową noc, dla wszystkich zgromadzonych w Sali Bankietowej Mediolan.

Uczniowie zatańczyli poloneza, a następnie wraz z nauczycielami tradycyjnego walczyka. Po części oficjalnej rozpoczęła się wspaniała zabawa, która trwała do białego rana, a oprawę muzyczną zapewnił Zespół Muzyczny „Fantom”. Oświetlenie pięknej Sali Bankietowej Mediolan oraz film i zdjęcia zapewniła Firma Studio Video Movie- Krzysztof Pałatyński.

Monika Danych, Grzegorz Słoma