Zajęcia z języka niemieckiego branżowego w ramach projektu unijnego „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”

24.01.2022 21:36

W zajęciach z języka niemieckiego branżowego (z branży logistycznej) w ramach projektu unijnego „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” uczestniczyło 6 uczniów z klasy III ZSP nr 2 CKZ im T. Kościuszki kształcących w zawodzie technik logistyk.

Kurs obejmował 60 godzin zajęć dydaktycznych. W ramach zajęć uczniowie pogłębiali swoją znajomość języka specjalistycznego oraz rozwijali umiejętność swobodnego komunikowania się w języku niemieckim z użyciem słownictwa zawodowego.

Słuchacze poszerzali umiejętność konwersacji z następujących kręgów tematycznych: rodzaje transportu, magazynowanie i transport, opakowania specjalistyczne, korespondencja zawodowa, dystrybucja i spedycja, BHP w logistyce oraz poszukiwanie pracy. Podczas zajęć korzystali z podręczników z języka niemieckiego zawodowego oraz licznych materiałów autentycznych z Internetu. Wykorzystując narzędzia multimedialne, zadania, quizy online oraz aplikacje internetowe zdobyli umiejętność korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji, a także posługują się słownictwem umożliwiających realizację zadań zawodowych.

Dzięki udziałowi w projekcie podnieśli swoje kompetencje, zdobyli umiejętności oraz uprawnienia, które podniosą ich szanse na rynku pracy.

Paulina Dróżdż