Zajęcia wyrównawcze z matematyki w ramach projektu unijnego „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”

28.01.2022 6:58

W roku szkolnym 2021/2022, podobnie jak w roku poprzednim, uczniowie klasy 4 B kształcącej się w zawodzie technik informatyk biorą udział w zajęciach umożliwiających uzupełnienie wiedzy i umiejętności matematycznych, co niewątpliwie ułatwi im przygotowanie się do zbliżającego się egzaminu maturalnego.

Podczas cyklu 60 godzin zajęć omawiane są zagadnienia dotyczące zbiorów liczbowych, działań na zbiorach, rozwiązywania prostych równań i nierówności, wartości bezwzględnej, wzorów skróconego mnożenia, układów równań, funkcji kwadratowej, wielomianów, równań i nierówności z wartością bezwzględną, równań i nierówności kwadratowych i wielomianowych. 

Podczas zajęć uczniowie korzystają z zakupionych na ten cel środków dydaktycznych:

  • mobilnej tablicy interaktywnej z rzutnikiem
  • laptopa
  • tablicy matematycznej w kratkę
  • głośników
  • kalkulatorów prostych
  • tablic ze wzorami matematycznymi
  • artykułów biurowych

Zajęcia dobywają się w piątki w wymiarze 2 godzin lekcyjnych, a raz w miesiącu w sobotę w wymiarze 5 godzin lekcyjnych. Podobnie jak w roku poprzednim uczestnicy II edycji zajęć po ich zakończeniu będą odbywać 4 - tygodniowy staż zawodowy rozwijający ich kompetencje informatyczne.

Monika Danych