Nagrody w konkursie informatycznym "Łowicz i okolice" rozdane

31.01.2022 14:23

W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się pierwsza edycja konkursu informatycznego zatytułowana "Łowicz i okolice" patronowanego przez Starostę Łowickiego -Pana Marcina Kosiorka oraz Pana Jerzego Zabosta Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Za organizację konkursu byli odpowiedzialni: Paulina Wojda, Damian Malejka, Monika Danych. Adresatami zaś byli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Celami konkursu były:

 • popularyzacja wiedzy o zabytkach, miejscach pamięci regionu Łowicza i okolic,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody, tradycje Łowicza,
 • rozwijanie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji oraz rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera,
 • wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych,
 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
 • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia,
 • motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
 • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 Każdy uczestnik mógł złożyć jedną pracę wykonaną w formie filmu lub strony internetowej.

 Komisja konkursowa wyłoniła

 • na poziomie szkół podstawowych ex aequo dwa pierwsze miejsca za film dla uczennic ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kiernozi
  1. Sandry Ciechomskiej oraz Wiktorii Ciechomskiej
 • na poziomie szkół ponadpodstawowych trzy miejsca dla:
  1. Dominika Wojcieszka ucznia klasy 4 technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu
  2. Mikołaja Osadowskiego ucznia klasy 2 technikum programistycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu
  3. Krystiana Podsędka ucznia klasy 2 technikum programistycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu

Ze względu na pandemię i zdalną naukę rozdanie nagród nastąpiło w kameralnym gronie. Wszystkim uczestnikom Konkursu Informatycznego dziękujemy za udział i życzymy rozwijania pasji informatycznych.

Paulina Wojda
Damian Malejka
Monika Danych