Zajęcia dodatkowe z rolnictwa precyzyjnego i agrotroniki

23.02.2022 18:27

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Wyższe kompetencje, to lepsza praca i płaca” w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 rozpoczęła się druga edycja zajęć dodatkowych z rolnictwa precyzyjnego i agrotroniki. W kursie tym biorą udział również dwie grupy uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, liczące w sumie 12 uczestników.

Uczniowie podczas zajęć mają okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą nowoczesnych metod i technologii prowadzenia gospodarstwa rolnego. Chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, gdzie mogą zobaczyć w jakim kierunku zmierza rozwój infrastruktury technicznej, parku maszyn i kosmicznych technologii w branży mechanizacji rolnictwa. Udział szkoły w projekcie pozwolił również na dofinansowanie i zakupy wielu nowoczesnych elementów wyposażenia pracowni warsztatowych i gospodarstwa pomocniczego szkoły, z którego młodzież korzysta podczas zajęć. Poza wcześniej poczynionymi zakupami, zostały zakupione również nowe meble, finalizują się zamówienia drobnych narzędzi i urządzeń do demontażu, montażu i napraw elementów części maszyn.

Zajęcia, o których mowa są prowadzone w pracowniach warsztatowych wyposażonych w nowy, nowoczesny sprzęt dydaktyczny i zostały przystosowane do nauki w zakresie rolnictwa precyzyjnego i rozwiązań agrotroniki.

Uczestnicy kursu mają możliwość pracy na symulatorach agregatu ciągnika i maszyny, programowania ich parametrów roboczych i poznania specyfiki pracy wielu aplikacji rolniczych. Poznali już możliwości pracy wielu programów komputerowych wspomagających i opisujących pracę nowoczesnych maszyn rolniczych, zarządzających gospodarstwem i wspierających innowacyjność w rolnictwie. Dzięki zakupionym na potrzeby zajęć modelom, w części praktycznej kursu, uczniowie dokonują montażu elementów silników spalinowych. Zajęcia potrwają jeszcze kilka tygodni. W tym czasie młodzież będzie doskonaliła nabyte umiejętności i pozna kolejne elementy rozwiązań precyzyjnego „smart” gospodarstwa.

Uczniowie uważają, że zajęcia są ciekawe i rozwijające. W ramach realizacji kursu zostały zaplanowane wyjazdy uczestników na wystawę rolniczą i do centrum akademii firmy Claas. Udało się zrealizować wyjazd na wystawę do Bednar koło Poznania. Niestety czas ograniczeń związanych z pandemią chwilowo zablokował działania związane z wyjazdem do Akademii Claas. Mamy jednak głęboką nadzieję, że to tylko niewielka niedogodność i czekamy na możliwość zrealizowania również tego ciekawego punktu projektu, na który z niecierpliwością czekamy.

Katarzyna Mańkowska