Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2022

14.02.2022 19:03

8 lutego 2022r. obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu(DBI). Wydarzenie to świętowane jest rokrocznie z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Organizatorem wydarzenia w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Ma ono na celu prowadzenie działań na rzecz bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z zasobów znajdujących się w sieci Internet, wskazanie niebezpieczeństw czyhających w świecie online, a także promowanie pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik programista pod opieką Pani Moniki Danych oraz Pana Damiana Malejki w ramach akcji zorganizowali tydzień bezpiecznego Internetu, w którym uczestniczyła młodzież z klas 2TI, 2TPR,3TIap,4TIa,3TIag. Przyszli programiści przeprowadzali lekcje online, podczas których opowiadali o genezie Dnia Bezpiecznego Internetu, podstawowych zasadach, których powinno się przestrzegać korzystając z Internetu, zagrożeniach i złośliwym oprogramowaniu zagrażającemu nieświadomym użytkownikom. Słuchacze mieli okazję poznać powody, dla których często są zmuszani do tworzenia skomplikowanych i trudnych do zapamiętania haseł. Na koniec zajęć uczniowie byli poddawani sprawdzianowi, polegającemu na próbie wyłudzenia od nich danych osobowych przez specjalnie przygotowaną, potencjalnie niebezpieczną stronę internetową, gdzie w praktyce mogli przetestować zdobytą wiedzę.

Damian Malejka