Ogłoszenie

11.03.2022 10:48

Wewnątrzszkolny konkurs z matematyki "Matematyka jest ∏iękna" odbędzie się w poniedziałek 14 marca br. na trzeciej godzinie lekcyjnej w sali wykładowej nr 1 w budynku B.

Organizatorzy proszą wszystkich zgłoszonych do konkursu uczniów o przybycie na przerwie tj. o godz. 9:40. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 min.

Wszystkim uczestnikom życzymy POWODZENIA!

Jolanta Dębska
Paulina Wojda
Monika Danych