Łucja Letka uczennica kl. IV Technikum Technologii Żywności finalistką etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Żywności.

30.03.2022 20:55

Udział uczniów w olimpiadzie jest pewną formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności uzyskanych w toku kształcenia oraz w wyniku zgłębiania treści wykraczających poza podstawę programową.

Niejednokrotnie pozwala rozbudzić w uczniach zainteresowania, pasje. Uczennica dzięki uzyskaniu tytułu finalisty zdobyła indeks na wyższe uczelnie w całym kraju. Łucja na szczeblu krajowym reprezentowała naszą szkołę po raz drugi. W minionym roku również zakwalifikowała się do finału, uzyskując indeks oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Gratulacje.

Olga Kwapisz - Wojda