Dzień Otwarty na Blichu

8.04.2022 19:38

W piątek, 8 kwietnia, w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu odbył się Dzień Otwarty. Z możliwości zwiedzenia szkoły skorzystało blisko 500 uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych w Łowiczu i okolicznych miejscowościach. Przewodnikami gości podczas zwiedzania budynków oraz zapoznawania się z ofertą edukacyjną szkoły byli uczniowie Blichu.

Nauczyciele i uczniowie blichowskiej szkoły przygotowali wiele atrakcji dla odwiedzających. W trzech budynkach zorganizowano stoiska promocyjne, na których można było uzyskać informacje o kierunkach kształcenia i organizacji pracy placówki. Ponadto odbywały się zajęcia otwarte dla zainteresowanej młodzieży.

Promocja w budynku A

Za przygotowanie stanowiska promocyjnego odpowiedzialni byli: pan Grzegorz Słoma, pani Donata Skierska, pani Magdalena Piechowska–Malińska oraz pan Maciej Wróbel wraz z uczniami klas różnych kierunków kształcenia. W pracowni agrobiznesu zajęcia dla odwiedzających zorganizowała młodzież, która kształci się na kierunku technik agrobiznesu oraz panie Anna Kowalska i Elżbieta Wojtyna. Doświadczenia, pokazy kuchni molekularnej w pracowni analizy żywności i technologii żywności przygotowała pani Olga Kwapisz-Wojda wraz z uczniami, którzy kształcą się na kierunku technik technologii żywności. Zainteresowani uczniowie mogli także uczestniczyć w zajęciach w pracowni językowej prowadzonych przez panie: Ewę Szwarocką-Szczepańską i Iwonę Wiankowską. Dużym zainteresowaniem cieszyło się promocyjne stoisko przygotowane przez firmę „Maspex”, na którym informacji udzielały panie Karolina Trukawka i Marta Węglarska.

Reklama szkoły w budynku B

Stanowisko promocyjne zorganizowały panie: Milena Wojda-Wróbel, Magdalena Gasińska, Anna Tomczak, Elżbieta Kołaczek oraz Linda Jakubowska wraz z uczniami klas informatycznych i żywieniowych. Ponadto odbywały się zajęcia w pracowni gastronomicznej prowadzone przez panią Urszulę Surmę, zajęcia w pracowniach informatycznych pod kierunkiem pana Leszka Skórskiego, zajęcia Koła Programistycznego (programowanie robotów i VR) prowadzone przez panie Monikę Danych i Paulinę Wojdę oraz zajęcia Koła Robotomaniaków, za które odpowiadał pan Damian Malejka. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się przygotowane przez panią Ilonę Kosiorek prezentacje projektów stron internetowych i baz danych. Dodatkowo dla ósmoklasistòw zainteresowanych kształceniem na kierunku technik informatyk i technik programista udostępniona została konsola gry. Młodzież szkół podstawowych mogła również odwiedzić bibliotekę szkolną prowadzoną przez panią Agnieszkę Clare i znajdujące się w budynku sale gimnastyczne, a także uczestniczyć w próbach Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy" pod kierunkiem pani Katarzyny Polak.

Dzień Otwarty w budynku C

Za przygotowanie promocyjnego stanowiska odpowiadali: pani Agnieszka Leśniewska, pani Paulina Dróżdż, pan Piotr Żak oraz pan Mariusz Pietrusiak wraz z uczniami technikum kształcącymi się w zawodzie technik logistyk. W pracowni logistycznej odbywały się warsztaty prowadzone przez panią Agnieszkę Leśniewską oraz panów Mariusza Pietrusiaka i Piotra Żaka. Natomiast w pracowni gastronomicznej zajęcia i pokazy dla zwiedzających przygotowały panie Iwona Bogusiewicz-Kuś oraz Edyta Kłak z uczniami klas technikum żywienia i usług gastronomicznych. W ramach Dnia Otwartego odbył się m.in. efektowny pokaz carvingowy.

Odwiedzający mieli także możliwość zapoznania się ze specyfiką kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych na szkolnych warsztatach pod kierunkiem pani Katarzyny Mańkowskiej oraz panów: Adama Kaczmarczyka, Stanisława Pietrzaka, Jarosława Dubiela i Józefa Mamińskiego we współpracy z uczniami klas mechanizacyjnych. Można było pojeździć wózkiem widłowym, ciągnikami Kubota i Case, a także spróbować swoich sił na symulatorze jazdy w pracowni ruchu drogowego. Chętni uczniowie wzięli udział w zajęciach w pracowni spawania i obróbki mechanicznej.

Nasi goście
Podczas Dnia Otwartego mieliśmy zaszczyt gościć panią Ilonę Wężowską, Dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu,także pan Adam Pawluk, Zastępca Dyrektora Zakładu Agros Nova. Najliczniej odwiedziła nas młodzież z następujących jednostek:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łowiczu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łowiczu,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu,
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Łowiczu,
- Szkoła Podstawowa w Oszkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Błędowie,
- Szkoła Podstawowa w Kiernozi,
- Szkoła Podstawowa w Zielkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Popowie,
- Szkoła Podstawowa w Domaniewicach,
- Szkoła Podstawowa w Bednarach,
- Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku,
- Szkoła Podstawowa w Zdunach,
- Szkoła Podstawowa w Seligowie,
- Szkoła Podstawowa w Bielawach,
- Szkoła Podstawowa w Łyszkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Mastkach,
- Szkoła Podstawowa w Kalenicy.

Dodajmy, że oprócz grup zorganizowanych szkołę zwiedzali także uczniowie, którzy przybyli indywidualnie, z opiekunami lub rodzicami.

Cieszymy się, że przygotowane przez nas atrakcje spodobały się odwiedzającym. Dziękujemy za wyrazy uznania dotyczące zarówno organizacji Dnia Otwartego na Blichu jak i naszej bazy edukacyjnej.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem nauki w naszej szkole ZAPRASZAMY! Do zobaczenia we wrześniu!

Iwona Bielecka