Posłani w pokoju Chrystusa

10.04.2022 15:06

Dnia 09.04.2022 r. odbyła się Pielgrzymka Maturzystów z Diecezji Łowickiej.

Wzięli w niej udział maturzyści z Blichu pod opieką katechetów: ks. Łukasza Gawrzydka i Emilii Adamowicz oraz wychowawców Jolanty Dębskiej, Iwony Bogusiweicz - Kuś oraz Moniki Danych. Dołączyła do nas również grupa maturzystów z ZSP nr 1 z katechetą Tomaszem Walczakiem. 

Pobyt rozpoczęliśmy od Drogi krzyżowej, która ze względu na pogodę, odbyła się w murach bazyliki. Msze świętą w intencji maturzystów w kaplicy cudownego obrazu odprawił KS Biskup - Andrzej Dziuba i Wojciech Osial, którzy przewodniczyli naszej pielgrzymce. Po niej uczniowie z opiekunami udali się na konferencję wygłoszoną przez KS. Tomasza Jaklewicza. Prelegent mówił o powołaniu człowieka do rzeczy wielkich, wzniosłych, wykraczających poza świat materialny.

Wizytę zakończyliśmy Aktem Zawierzenia Maturzystów Maryi przed cudownym obrazem Matki Bożej. Po pasterskim błogosławieństwie KS Biskupa udaliśmy się w drogę powrotną, podczas której odmówiliśmy poprowadzony przez ks. Łukasza różaniec.

Emilka Adamowicz
Monika Danych