Mała Garderoba ZPiT „Blichowiacy”

20.04.2022 20:57

Dzięki uprzejmości Dyrektora i otrzymania środków finansowych na zakup niezbędnych mebli mamy możliwość korzystania z garderoby w nowej odsłonie.

W ostatnim czasie zostało doposażone pomieszczenie na stroje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. Zakupiono 5 regałów i 4 półki, które są zagospodarowane w celu lepszego wykorzystania przestrzeni w pomieszczeniu. Wprowadzono numerację elementów stroju dla każdego członka dzięki której możliwe jest utrzymanie większego porządku.

Cieszymy się, że udało nam się stworzyć tak dobre warunki dla zabezpieczenia cennego majątku zespołu jakim są stroje łowickie. Nad wszystkim czuwała specjalistka ds. choreografii i strojów Klaudia Sędecka-Kowalska.