Uczniowie Blichu otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów.

27.04.2022 8:28

W poniedziałek, 25 kwietnia, Patryk Parys i Magdalena Królik, uczniowie ZSP nr 2 w Łowiczu odebrali z rąk Starosty Łowickiego Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce oraz sukcesami w olimpiadach i konkursach. Ponadto angażują się w pracę samorządów klasowych, organizację imprez szkolnych, a także chętnie dzielą się wiedzą z innymi, pomagając słabszym uczniom nauce.

Patryk Parys jest uczniem klasy czwartej technikum na podbudowie gimnazjum. Osiągnął w ubiegłym roku szkolnym najwyższą w szkole średnią ocen 5,46. Ponadto uzyskał tytuł laureata, zajmując III miejsce w XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok produkcja zwierzęca. Uczeń zakwalifikował się również do centralnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Bliżej pszczół”. W bieżącym roku szkolnym Patryk reprezentował szkołę w etapie okręgowym XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Magdalena Królik jest uczennicą trzeciej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk. Uczennica uzyskała średnią ocen 5,00. Interesuje się filologią angielską i branżą spedycyjną.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Iwona Bielecka