BADANIA LEKARSKIE

29.04.2022 13:15

Uprzejmie informujemy, iż badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów szkół w miesiącu maju oraz czerwcu 2022 r. będą odbywały się w środy w godzinach 15.30-18.00 w budynku administracyjnym ZOZ w Łowiczu.

 

Katarzyna Woźniak

Podinspektor w Wydziale Kontroli i Zarządzania

Jednostkami Starostwa Powiatowego w Łowiczu