Pożegnanie uczniów klas IV

30.04.2022 17:35

„Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”. Taką chwilą, która pozostanie w pamięci naszych absolwentów, będzie na pewno uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbyło się 29 kwietnia 2022r.

W uroczystości udział wzięli: dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie – pani Ilona Wężowska, starosta łowicki – pan Marcin Kosiorek, dyrektor Agros Nova – pan Adam Pawluk, dyrektor szkoły – pan Jerzy Zabost, wicedyrektorzy szkoły – pani Maria Elżbieta Tataj oraz pan Piotr Słoma, kierownik praktyk zawodowych – pani Edyta Niedzielska, , przewodnicząca Rady Rodziców - pani Edyta Siecińska, wiceprzewodniczący Rady Rodziców – pan Marcin Dzięgielewski, wychowawcy klas czwartych, nauczyciele oraz uczniowie klas IV i delegacje klas.

Na początku pan dyrektor Jerzy Zabost powitał wszystkich zgromadzonych i poinformował, że dzisiejsza uroczystość łączy dwa ważne wydarzenia: pożegnanie uczniów kończących naszą szkołę oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wspomniał również o dwóch innych świętach majowych: Święcie Pracy oraz Dniu Flagi. Po panu dyrektorze wystąpili dyrektor Agros Nova - pan Adam Pawluk i przewodnicząca Rady Rodziców - pani Edyta Siecińska.

Kolejną częścią uroczystości był montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów kl. I TI i i kl. I TPr pod opieką pani Pauliny Wojdy i pana Leszka Skórskiego oraz zespołu Blichowiacy pod kierunkiem pana Jana Dutkiewicza.

Po części artystycznej krótkie przemówienie wygłosił starosta łowicki - pan Marcin Kosiorek, a dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie- pani Ilona Wężowska wręczyła uczniom listy gratulacyjne: Łukaszowi Jabłońskiemu, Mateuszowi Boguszowi, Szymonowi Igielskiemu ( finalistom Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych); Łucji Letkiej (finalistce Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Ogólnopolskiej XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywności); Maciejowi Materkowi, Patrykowi Parysowi i Franciszkowi Baranowskiemu ( finalistom Konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”).

W tym roku szkolnym świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 134 uczniów. 37 osób uzyskało średnią ocen 4,00 i wyższą, pięcioro uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Wicedyrektor szkoły – pani Maria Elżbieta Tataj i dyrektor szkoły – pan Jerzy Zabost wręczyli świadectwa z wyróżnieniem: Patrykowi Parysowi (średnia ocen 5,48), Maciejowi Materkowi ( średnia ocen 5,16), Janowi Pietrychowi (średnia ocen 5,03), Łucji Letkiej (średnia ocen 5,00) oraz Łukaszowi Sędkowskiemu (średnia ocen 4,77).

Następnie wychowawcy klas : pani Ilona Kosiorek ( wychowawca klasy technik informatyk A), pani Monika Danych ( wychowawca klasy technik informatyk B), pan Grzegorz Słoma (wychowawca klasy technik logistyk A), pani Ewa Szwarocka-Szczepańska (wychowawca klasy technik logistyk B), pani Katarzyna Charążka (wychowawca klasy technik mechanizacji rolnictwa), pani Jolanta Dębska (wychowawca klasy technik technologii żywności, technik mechanizacji i agrotroniki, technik agrobiznesu) oraz pani Iwona Bogusiewicz-Kuś (wychowawca klasy technik żywienia i usług gastronomicznych) wręczyli nagrody za pozostałe osiągnięcia uczniom oraz świadectwa ukończenia szkoły.

Po wręczeniu nagród i świadectw wystąpiły przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego -Zuzanna Gasińska i Aleksandra Kwiatkowska, które życzyły starszym koleżankom i kolegom sukcesów w przyszłości. Mowę pożegnalną wygłosili również absolwenci szkoły – Łucja Letka i Mateusz Polit, którzy podziękowali wychowawcom, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom obsługi za trud i serce włożone w edukację i wychowanie uczniów.

tekst: Agnieszka Clare
zdjęcia: Grzegorz Słoma