Agros Nova wspiera łowicką młodzież w wejściu na rynek pracy. Ostatnie dni zapisów do klasy patronackiej w szkole na Blichu

13.05.2022 8:17

Przed wejściem na rynek pracy warto jak najwcześniej szukać okazji do zdobywania kompetencji. Wie o tym Agros Nova należąca do Grupy Maspex, która jest jednym z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej. Z myślą o młodych pokoleniach spółka od lat angażuje się we wspieranie szkolnictwa i edukacji, tworząc wiele inicjatyw. Jedną z nich jest klasa patronacka, która powstała we współpracy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ w Łowiczu. Dzięki niej uczniowie mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii żywności. Dołączenie do klasy to również wiele benefitów, m.in. wycieczki do zakładów produkcyjnych, gwarantowane praktyki zawodowe, stypendia dla najzdolniejszych czy możliwość zatrudnienia po zakończeniu szkoły. Zachęcamy do zapisów i wyboru klasy patronackiej, ponieważ nabór trwa już zaledwie kilka dni – do 17 maja.

Początek wielkiej przygody z biznesem

Coraz częściej świeżo upieczeni maturzyści poszukują zatrudnienia, aby w przyszłości pracować na wymarzonym stanowisku. Zdobycie pierwszej pracy bez doświadczenia w zawodzie może być jednak dla młodego człowieka sporym wyzwaniem. Z myślą o absolwentach szkół podstawowych, którzy poszukują pomysłu na swoją zawodową ścieżkę, w szkole na Blichu od lat funkcjonuje klasa patronacka firmy Agros Nova. Wybierając tę klasę o kierunku technik technologii żywności, uczniowie biorą udział w ciekawych zajęciach dydaktycznych, a przy okazji zdobywają przydatne na rynku pracy doświadczenie. Dzięki umowie patronackiej młodzież odbywa płatne praktyki zawodowe pod okiem profesjonalistów w zakładzie produkcyjnym w Łowiczu, istnieje także możliwość odbycia stażu, a wyróżniający się uczniowie otrzymują całoroczne stypendia.

Kto może odbyć staż w zakładzie produkcyjnym Agros Nova?

Jedynym wymaganiem, jaki musi spełnić uczeń ubiegający się o staż w zakładzie produkcyjnym Agros Nova, jest posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

Co jeszcze Agros Nova oferuje uczniom klasy patronackiej?

Podjęcie edukacji w klasie patronackiej to także wiele innych profitów, które pomagają młodym ludziom w uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie. Agros Nova oferuje doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, a także jest sponsorem podczas wielu warsztatów, targów edukacyjnych, imprez lokalnych i wyjazdów. Szczególną korzyścią jest możliwość uczestniczenia w wyjazdach do innych zakładów grupy Maspex i podjęcia pracy w dni wolne od szkoły na podstawie umowy zlecenia. Ponadto uczniowie otrzymują paczki świąteczne, a także bezpłatną odzież roboczą, niezbędną do wykonywania pracy.

Czym zajmuje się technik technologii żywności?

  • Opracowuje receptury, instrukcje technologiczne i wdraża je do produkcji.
  • Nadzoruje przebieg procesu produkcji – od przyjęcia surowca do uzyskania gotowego wyrobu.
  • Kontroluje jakość surowców, półproduktów i produktów na każdym etapie produkcji.
  • Wykonuje specjalistyczne analizy surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.
  • Dokumentuje przebieg pracy maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji i obrocie środkami spożywczymi.

Jak wyglądają perspektywy po ukończeniu klasy patronackiej?

Po zakończeniu kierunku, dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu, technik technologii żywności ma możliwość znalezienia pracy w zakładach przemysłu spożywczego, instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności, a także w instytucjach zajmujących się handlem artykułami spożywczymi i przechowywaniem oraz dystrybucją żywności. Absolwenci mają także otwartą furtkę do podjęcia studiów na kierunku technologia żywności. Więcej informacji na temat pierwszych kroków w karierze zawodowej można przeczytać na stronie: https://maspex.com/kariera/.

To już ostatnie dni zapisów

Trwa proces rekrutacji, jednak pozostało już tylko kilka ostatnich dni na podjęcie decyzji. Zapisy odbywają się do 17 maja do godziny 12.00. Złożenie potrzebnych dokumentów jest możliwe drogą elektroniczną.

Więcej szczegółów na temat naboru do szkoły na Blichu dostępnych jest na stronie: http://www.zsp2lowicz.pl/section/15,nabor.html.


Dział Public Relations Grupa Maspex Sp. z o.o.