Uczniowie technikum agrobiznesu z Blichu są najlepsi w szlachetnej olimpijskiej rywalizacji

31.05.2022 10:56

W finale centralnym XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, który odbył się w dniach 27-28 maja 2022 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wzięło udział około trzystu uczestników z różnych typów szkół średnich.

Tegoroczni absolwenci Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu w Łowiczu są dumą szkoły i rodziców. W ciągu czterech lat nauki, systematycznie uczestnicząc w przedsięwzięciach olimpijskich, przyczynili się do podniesienia rangi edukacji rolniczej i ekonomicznej w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu. Dzięki temu, że w zawodach centralnych OWiUR reprezentowali swoją szkołę wyjątkowo licznie, bo w 6-osobowej grupie, zespołowo osiągnęli I miejsce w Polsce! Ten sukces był możliwy, bo osiągnęli indywidualnie wyjątkowo wysokie wyniki, zdobywając:

  • Patryk Parys - I miejsce w bloku produkcja zwierzęca
  • Łukasz Jabłoński - III miejsce w bloku agrobiznes
  • Szymon Igielski - III miejsce w bloku ogrodnictwo
  • Łucja Letka - V miejsce w bloku technologia żywności
  • Mateusz Bogusz - tytuł finalisty w bloku agrobiznes
  • Patryk Jurga - tytuł finalisty w bloku agrobiznes.

Wszyscy uzyskali wolny wstęp na wyższe uczelnie, laureatom wręczono także atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ufundował stypendia na pierwszy rok studiów.

Krótka prezentacja laureatów i finalistów tegorocznej edycji olimpiady:

Patryk Parys - pochodzi z terenu gminy Domaniewice. Jest tegorocznym absolwentem Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Szkołę na Blichu ukończył z najwyższą średnią wynoszącą 5,48. Wybrał ten kierunek ze względu na swoje zainteresowania rolnictwem i z zamiarem kontynuowania rodzinnych tradycji, gdyż jego rodzice prowadzą gospodarstwo rolno-hodowlane specjalizujące się w produkcji mleka. Corocznie brał udział w różnych konkursach i olimpiadach i osiągał w nich sukcesy. Jest: dwukrotnym laureatem i finalistą OWiUR w bloku produkcja zwierzęca, dwukrotnym finalistą Ekologicznego Konkursu "Bliżej Pszczół", a także laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Historycznej: „Podhalańskie, Spiskie i Orawskie drogi do niepodległości”. Reprezentował szkołę w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz w Konkursie Wiedzy o Podatkach. Oprócz edukacji szkolnej przywiązuje dużą wagę do samokształcenia. Obecnie poważnie rozważa studia na kierunku rolniczym lub ekonomicznym w SGGW w Warszawie lub na Uniwersytecie Łódzkim. Najprawdopodobniej swoją przyszłość zwiąże z poprowadzeniem własnego przedsiębiorstwa rolniczego na wysokim poziomie.

Łukasz Jabłoński - mieszka na terenie gminy Chąśno. W kwietniu 2022 r. z bardzo dobrymi wynikami ukończył Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Interesuje się ekonomią, matematyką, językiem angielskim i wykazuje uzdolnienia w tym zakresie. Tytuł laureata OWiUR w bloku agrobiznes zdobył dwukrotnie. Z sukcesami brał udział także w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, osiągając jedne z lepszych wyników w województwie, Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” oraz w Konkursie Wiedzy o Podatkach. Chętnie uczestniczył w dodatkowych i różnorodnych szkoleniach online, np. z zakresu rozwoju gospodarki w czasach kryzysu, analizy finansowej, nt. zakładania własnego sklepu internetowego, a także PROW na lata 2021-2027. Planuje studiować finanse i rachunkowość w SGGW w Warszawie, następnie podjąć własną działalność gospodarczą, a jednocześnie nie będzie rezygnował z zarządzania swoim przedsiębiorstwem rolnym.

Szymon Igielski - mieszka na terenie gminy Łowicz. W tym roku szkolnym również ukończył IV klasę technikum agrobiznesu W etapie centralnym OWiUR w bloku ogrodnictwo brał udział w sumie dwa razy, zdobywając tytuł laureata. Z dużym zaangażowaniem uczestniczył w zajęciach dodatkowych, zarówno przygotowujących do olimpiady, jak i w szkoleniach prowadzonych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Z zainteresowaniem pomaga w gospodarstwie rodzinnym specjalizującym się w przetwórstwie spożywczym. Ma zamiar studiować ekonomię w SGGW w Warszawie, a następnie kontynuować prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego.

Łucja Letka - mieszka na terenie gminy Łowicz. Jest tegoroczną absolwentką Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik technologii żywności. Była najlepszą uczennicą na tym kierunku. Ma na swoim koncie dwukrotnie zdobyty tytuł finalisty w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności, a teraz została laureatem OWiUR w bloku technologia żywności. Jest zdecydowana podjąć studia, które umożliwiają bezpieczne dochody, po których mogłaby pomagać rodzicom rozwinąć własną firmę. Raczej wybierze interesujący kierunek w SGGW w Warszawie.

Mateusz Bogusz - pochodzi z terenu gminy Łowicz. Ukończył technikum agrobiznesu w bieżącym roku szkolnym z nagrodą za dobre wyniki w nauce. Ma zainteresowania ekonomiczne. W zawodach centralnych OWiUR wziął udział pierwszy raz i otrzymał tytuł finalisty w bloku agrobiznes. Jeszcze do końca nie zdecydował, jaki kierunek studiów wybierze, ale prawdopodobnie zdecyduje się na ekonomię w SGGW w Warszawie.

Patryk Jurga - mieszka na terenie gminy Domaniewice. Jest również tegorocznym absolwentem technikum agrobiznesu., które ukończył z nagrodą za dobre oceny. Otrzymał tytuł finalisty OWiUR w bloku agrobiznes i też był po raz pierwszy uczestnikiem III etapu tej olimpiady. Ma zainteresowania przede wszystkim rolnicze. W najbliższej przyszłości będzie prowadził gospodarstwo rodzinne.

Organizatorzy olimpiady zadbali też o dodatkową atrakcję dla nauczycieli-opiekunów. Była to wycieczka z przewodnikiem do Arboretum SGGW w Rogowie, jednego z największych ogrodów botanicznych w Polsce, który ma charakter parku leśnego.

Nasi olimpijczycy przygotowywali się do poszczególnych etapów OWiUR pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych. Anna Kowalska sprawowała opiekę merytoryczną nad uczestnikami, którzy wyróżnili się w blokach: produkcja zwierzęca i ogrodnictwo, Elżbieta Wojtyna czuwała nad motywacją do intensywnej pracy w bloku agrobiznes, natomiast Agnieszka Golan kierowała przygotowaniem w bloku technologia żywności. „Państwa zaangażowanie w rozwój młodych ludzi budzi ogromny szacunek. Obszar rolnictwa i pozostałe obszary przemysłu spożywczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności są kluczowe do przetrwania ludzkości. Ambitna i uzdolniona młodzież przyczynia się do rozwoju cywilizacji.” – takie słowa podziękowania skierował przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR, profesor Marian Świderek do nauczycieli, dzięki którym uczniowie osiągnęli tak wiele.

Ogromne gratulacje!!!

Elżbieta Wojtyna